rodě stopy jejích obyvatel. Výlet se uskuteční v sobotu 28. listopadu dopoledne a sraz účastníků je v devět hodin před budovou muzea na Náměstí osvoboditelů.

Výletníci vyrazí směr Dubice, kde se vnoří do údolí Robečského potoka a projdou chráněným územím Peklo až do Zahrádek, kde nasednou na vlak a v půl druhé se vrátí do České Lípy. Po cestě si budou všímat stop vydří přítomnosti na březích potoka.

Výklad o těchto vzácných zvířatech podá Mirka Netolická, která říká: „Vydry v přírodě asi neuvidíme, protože jsou to velmi plachá zvířata a žijí na velkém teritoriu. Můžeme ale narazit na vydří trus, stopy nebo zbytky ryb, kterými se tato zvířata převážně živí.“

Vyder říčních v přírodě po dlouhá léta ubývalo. V minulosti byla vydří kožešina velmi ceněným artiklem. Současným nebezpečím pro vydry je zvýšený automobilismus a také regulace toků, které ničí její přirozená stanoviště.

Přesto se do České republiky tato zvířata vrací a získávají popularitu veřejnosti. Životu mladé vydry byla věnována i jedna řada známých zvířecích večerníčků Václava Chaloupka.

Autor: Tomáš Cidlina