Podle nové úpravy budou od poplatku osvobození například nevidomí majitelé psů, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P či lidé, kteří cvičí asistenční psy. Podstatná změna, kterou vyhláška přináší, se týká pejskařů nad 65 let. Ti budou bez ohledu na to, zda pobírají důchod či ještě chodí do zaměstnání, platit za psa 200 korun a za každého dalšího pak 300 korun za rok. Majitelé psů v Novém Boru a Arnultovicích zaplatí jako doposud 500 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (2 a více bytů) a 750 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 300 a 450 Kč. Obyvatelé Bukovan, Janova a Pihelu i nadále budou platit pouze 100 a 150 Kč.