Sama se představí hned na čtyřech festivalových koncertech a bude také mentorkou úspěšného festivalového projektu určeného pro žáky základní umělecké školy v České Lípě. U této ústřední programové linie však Jitka Čechová nezůstala a stala se iniciátorkou i dalších klavírně zaměřených projektů, aby si festivalové publikum mohlo tento nástroj vychutnat doslova všemi smysly.

„Hudba!? Fenomén, který nás fascinuje po staletí. Prostřednictvím géniů, kteří zasvětili hudebnímu vyjádření nejniternějších emocí svůj život. Nepřestane mě dojímat, naplňovat a přivádět v úžas zázrak v podobě teček na notové osnově, jenž probouzí k životu neskutečné světy vytrhávající posluchače z všednodennosti starostí, světy mající schopnost konejšit, burcovat, inspirovat, povzbuzovat a mnohdy zachraňovat a přetavovat bolest v pokojné smíření, duchovní útěchu či novou mízu radosti ze života,“ říká Jitka Čechová ke svému angažmá a dodává: „Aktuální ročník festivalu Lípa Musica, nazvaný Nejen klavír všemi smysly, si dává za cíl v duchu úvodních slov opětovně přinést do České Lípy a jejího regionu hudební paletu koncertů, kreativně zasazených do tradičních i netradičních prostor.“

Koncertní řadu garantky zahájí svatováclavský koncert, který se 28. září uskuteční v Městském divadle v Novém Boru. „Těším se společně s mými kolegy ze Smetanova tria, houslistou a dirigentem v jedné osobě Janem Talichem a violoncellistou Janem Páleníčkem, na souznění sólového klavíru za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. Publikum si tak bude moci vychutnat trojí úplně odlišnou prezentaci klavíru jako sólového nástroje. Svatováclavský koncert přinese rozkošné virtuózní dílo Beethovenova současníka J. V. H. Voříška Grand Rondeau pro klavírní trio a orchestr, vtipné a zároveň už velmi skladatelsky specifické rané dílo Dmitrije Šostakoviče Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1, op. 35 a svěží mladé dílo teprve čtrnáctiletého! F. Mendelssohn-Bartholdyho Dvojkoncert pro housle, klavír a komorní orchestr d moll, přesvědčivé dílo mladého, předčasně zralého génia,“ představuje dramaturgii večera Jitka Čechová.

V sobotu 23. září pokračoval 22. ročník festivalu Lípa Musica populárním večerem v rytmu tanga ve vyprodaném kině Hvězda v Kamenickém Šenově.
FOTO: Orient a tango. Festival dorazil do kostela v Prysku a šenovského kina

Splněným snem v mnoha ohledech bude návrat klasického písňového recitálu na festivalový program. V něm našli společné zalíbení ředitel festivalu a tenorista Martin Prokeš i klavírista Jitka Čechová a společným plodem bude koncert s titulem Esence romantismu, který bude 7. října zasazen do prostor kostela Mistra Jana Husa v České Lípě.

„Na klavír se dá hrát různým způsobem, výhodou tohoto nástroje je jeho mnohostrannost. Klavírista může vyzpívat jednohlas, vymodelovat vícehlas a také zahřmít symfonickou sazbou. Vždy jsem byla zastáncem klavíru v podobě, která nezdůrazňuje údery kladívek do strun, ale naopak se snaží klavír rozezvučet a rozezpívat ve všech nástrojových barvách a napodobit tak smyčce, dechy i lidský hlas. Večer, který jsme nazvali společně s tenoristou Martinem Prokešem Esence romantismu a jehož vycizelovaná dramaturgie oplývá všemi atributy nejintimnějšího romantismu z pera manželů Schumannových, Brahmse, Schuberta, Gustava a Almy Mahlerových, Zemlinského, Debussyho či Chaussona, chce ukázat romantický písňový recitál dotýkající se nejhlubšího zrcadla lidské duše, zpovědi touhy a lásky v kontrastu žalu nenaplnění,“ upřesňuje Čechová.

V paletě klavírních barev nesmí chybět ani sólový klavírní recitál, který Jitka Čechová provede 14. října v německém Seifhennersdorfu, kde sídlí tradiční německá klavírní manufaktura Bechstein a kde se nachází také koncertní sál s nejlepším nástrojem této značky.

Uměleckou garantkou 22. ročníku festivalu je přední česká klavíristka Jitka Čechová.Uměleckou garantkou 22. ročníku festivalu je přední česká klavíristka Jitka Čechová.Zdroj: Lípa Musica„Sólový recitál jsem pojala jako pokračování čistě romantického programu v českém postromantickém a expresionistickém duchu 20. století v odkazu autorů Nováka, Suka, Janáčka, Ježka a Páleníčka,“ představuje svůj ambiciózní program Čechová. Její doménou byl donedávna čistě romantický, často velmi virtuózní program, prošpikovaný spíše klasicismem Beethovena či Mozarta. Na festivalovém pódiu bude odvážnější. „Čím dál častěji se v poslední době vydávám na průzkum do dalších stylů 20. i 21. století. Vím, že posluchači bývají často velmi rozpačití a leckdy až otrávení při poslechu soudobé hudby, mou snahou je publiku předvést pečlivě vybraná díla, která přes bouřlivost doby a její dramatický a drsný odraz v hudbě skýtají prostřednictvím tónů další fantastické vyjadřovací prostředky stejně intenzívního emocionálního prožitku jako velcí klasici a romantici,“ doplňuje Jitka Čechová.

Klavírní menu Lípy Musicy doplňuje vystoupení teprve dvanáctileté klavíristky Kláry Gibišové, která v rámci projektu se Základní uměleckou školou v České Lípě provede svůj sólový recitál s díly Bacha, Beethovena, Schumanna, Chopina, Smetany i Dvořáka. Toto vystoupení se uskuteční 2. 11. v prostorách Základní umělecké školy Česká Lípa. A již v tento den se Jitka Čechová ujme práce s místními talenty, s nimiž společně na pódiu vystoupí o den později, tedy 3. 11. v Jiráskově divadle v České Lípě na tradičním a oblíbeném projektu Má to smysl!.

Lucie Johanovská