Zámek vyhořel na konci ledna 2003. Rozsáhlý požár trval tři dny a jeho příčinu se nepodařilo přesně určit. Od té doby je objekt prázdný, univerzita na jeho obnovu peníze nemá a dotace se získat nepodařilo. Náklady na obnovu se odhadují na více než 600 milionů korun. Uvnitř zámku jsou dodnes stopy po devastujícím ohni všudypřítomné. 

Na prodej zámku upozornila liberecká příloha Mladé fronty DNES. Nový majitel by měl počítat s tím, že zámek je kulturní památkou. Makléř Ondřej Svozil upozorňuje na to, že případné úpravy bude muset konzultovat s památkáři. Žádné další nevýhody, které by mohly ovlivnit rozhodování potenciálního nového majitele, nevidí. „Můžete tam klidně bydlet, nemusíte tam nikoho pouštět na prohlídky," řekl deníku Svozil a dodal, že v posledních 20 letech se objekt nevyužíval.

Pro veřejnost je poničená památka uzavřena, jen ve výjimečných případech, jako jsou různé hudební akce, se lidé mohou podívat do anglického parku a na nádvoří.

Zámek postavený v druhé polovině 16. století vlastní univerzita od roku 1974. Měla v něm hotel s 96 lůžky, kongresovým sálem a učebnami. Škole sloužil pro výuku jazyků a byl cenným zdrojem peněz. Požár budovu zachvátil 30. ledna 2003 a rozšířil se tehdy na celou budovu. Z jedné z nejcennějších památek regionu zbyly jen obvodové zdi a více než rok do ní pršelo, než dostala alespoň provizorní střechu.

U příležitosti státního svátku spustilo město fontánu před novou úřadovnou v ulici U Synagogy.
V centru Lípy mohli lidé obdivovat novou fontánu. Zatím svítila jen o svátku

Aby se zabránilo další devastaci, má objekt svého správce a škola pravidelně investuje do jeho údržby. „Každý rok do zámku dají 10 až 20 milionů korun. Ty přesto na obnovu nestačí, za ta léta odhad výše potřebných investic razantně vzrostl. Ale myslím, že je teď stavba dobře zakonzervovaná,“ uvedl již dříve starosta obce Zahrádky Martin Macho.

Areál je na prodej včetně více než sedmi hektarů pozemků, hospodářským dvorem, domem správce a skleníky. O pozemky sousedící s parkem a budovu konírny měla v minulosti zájem obec, s univerzitou jednala. „O prodeji jsme se dozvěděli až na základě inzerce bez předchozí komunikace ze strany vlastníka, což nás dost překvapilo," řekl Martin Macho.

Na koupi celého areálu podle něj obec se 700 obyvateli nemá a nákladná rekonstrukce by pro ni byla velkým soustem. Obává se toho, že by v areálu v zájmu rychlé návratnosti investice mohla vzniknout ubytovna.

První zmínka o Novém Zámku (Neuschloss), jak byl po staletí nazýván, pochází z roku 1556, kdy renesanční zámek drželi Vartenberkové. Roku 1623 ho koupil Albrecht z Valdštejna a připojil objekt ke svému frýdlantskému vévodství. Po vojevůdcově zavraždění připadl jeho manželce a pak dceři Marii Alžbětě, která se vdala za hraběte Rudolfa Kounice. Tím přešel do majetku rodu Kouniců, kteří provedli rozsáhlé barokní úpravy zámku a také zámeckého parku.

Po vymření Kouniců v roce 1897 se posledními majiteli stali Lichtenštejnové, kterým byl po roce 1945 zámek znárodněn a lůza ho vyrabovala. Stát zde udělal například domov mládeže ministerstva zahraničního obchodu. Později sem po desetiletí přijížděli studenti ze všech koutů světa, především z Afriky a Asie, aby se na zámku v Zahrádkách naučili česky a mohli dále studovat tuzemskou vysokou školu.