Soutěž je určena na podporu výuky o ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí pro třídní kolektivy 7. tříd základních škol (případně sekund osmiletých gymnázií) Libereckého kraje.

„Podmínkou zařazení do soutěže je splnění všech zadaných soutěžních úkolů písemně v textovém editoru, například MS Word, s fotografiemi vloženými přímo do textu, vyplnění přihlášky a zaslání na e-mail iva.michalickova@hzslk.cz nejpozději do 9. června 2017," popsala koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje Iva Michaličková.

Zaslané úkoly vyhodnotí odborníci z řad profesionálních hasičů a nejlepší třídní kolektivy pozvou na stanice profesionálních hasičů, kde pro děti připraví zajímavá stanoviště. Všichni žáci vítězných tříd dostanou drobné dárky.

Úkoly pro soutěžící:

1. Z donesených věcí z domova sestavte evakuační zavazadlo se všemi potřebnými věcmi pro přežití 3 dnů mimo domov. Pořiďte fotku nebo více a popište, co vše jste do evakuačního zavazadla zabalili.

2. Vyzkoušejte si a popište postup, jak se bezpečně dostat ze zakouřené místnosti v případě vzniku požáru. Udělejte 4 fotky nejdůležitějších zásad a popište je.

3. Napište, jak funguje detektor kouře, kam se montuje a proč. Doplňte fotografiemi.

4. Vyfoťte ve svém okolí sirénu, napište adresu, kde se nachází a o jaký typ sirény se jedná. Popište (graficky znázorněte) průběh zvuků, které může siréna vydávat, a napište, v jakých případech je můžeme slyšet.

Přihlášku do soutěže najdou zájemci na webu HZS Libereckého kraje

Den s hasiči proběhne na stanicích HZS LK, 27. června od 9 do 11 hodin. Maskotem celé akce je plamínek libereckých hasičů Flambucha, mediálním partnerem je Deník.