Za nepovolený zásah nyní Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělila společnosti pokutu 300 tisíc korun. Poškození přírody by měla kompenzovat náhradní výsadba.

Z šetření inspektorů vyplývá, že Solarben prostřednictvím soukromých osob nechal vykácet dřeviny na ploše zhruba 1.3 hektarů předloni v listopadu, a to aniž by firma disponovala povolením k tak velkému zásahu. „Vykáceli na dva tisíce stromů, mezi nimiž převažovaly břízy, osiky, vrby, olše, borovice a duby,“ upřesnila mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

„Protože novela zákona o ochraně přírody a krajiny umožňuje kácet bez povolení stromy o obvodu kmene, který je ve výšce sto třicet centimetrů menší než osmdesát centimetrů, vztahuje se pokuta na nepovolené vykácení zhruba osmi stovek stromů,“ doplnila Awwadová.

Při rozhodování o výši sankce společnosti přitížil celkově vysoký počet odstraněných dřevin na poměrně velké ploše a tím způsobené ekologické újmě. Inspektoři označili jednání Solarbenu za společensky nebezpečné jednání.

„U veřejnosti zdiskreditovali obnovitelné zdroje energie, protože poškozování přírody kvůli stavbě fotovoltaické elektrárny popírá smysl zařízení jako zdroje energie, který je šetrný vůči životnímu prostředí,“ vysvětlila Awwadová.

Společnost se proti uložení pokuty neodvolala, a rozhodnutí tak nabylo právní moci. Podle mluvčí již zahájili s firmou správní řízení o náhradní výsadbě na území České Lípy.