„Mnoho lidí se starým řidičským průkazem bohužel nechává výměnu až na poslední chvíli, proto si nezapomeňte dobře prohlédnout, kdy byl váš průkaz vydán,“ vyzývá řidiče vedoucí odboru dopravy MěÚ Česká Lípa František Ondřej.
„V měsíci dubnu jsme vyměnili pouhých 444 řidičských průkazů, přitom do konce roku nám jich v našem správním obvodu zbývá vyměnit z původních 8,5 tisíc přibližně ještě 6,7 tisíc,“ pokračuje.
„Pokud většina občanů nechá výměnu až na druhé pololetí roku, na přepážkách se budou zbytečně tvořit velké fronty. V současné době si však lidé mohou řidičský průkaz vyměnit bez velkého čekáni.“
Za výměnu dokladu se neúčtují žádné poplatky a od podání žádosti je průkaz zhotoven cca do 20ti dnů. Převzít jej již nemusí žadatel osobně, ale kupříkladu také na základě ověřené plné moci jím zmocněná osoba. Výměna se týká průkazů vydaných mezi 1.7.1964 a 31.12.1993.