Do muzejních sbírek přestane zatékat. Kraj chystá rekonstrukci střechy vlastivědného muzea a galerie. Během tří let na ni uvolní 25 milionů korun. Řemeslníci opraví více než čtyři tisíce metrů čtverečních střešní krytiny.

Střecha muzea je sice stará pouze 22 let, ale zvolená krytina a téměř chybějící údržba způsobily současný havarijní stav. „Již rozhodnutí o nahrazení původní střechy z tzv. bobrovek za dřevěný šindel v roce 1986 bylo nesprávné,“ uvádí ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

„Šindelová střecha z památkově-historického hlediska nepatří na tak rozsáhlý areál klášterního komplexu. Také nutnost časté a především pravidelné údržby nebyla domyšlená,“ pokračuje.

Zkáza začala už při samotných pracích, kdy firma, která stavbu prováděla, nedodržela technologický postup. „Šindel měl být před položením na střechu máčený v přípravku proti plísním a dřevokazným škůdcům a houbám. Po montáži nebyl šindel natřený opakovanými nátěry horkou lněnou fermeží, ale postříkaný Luxolem.“

Po krátké době se ukázalo, že pravidelné překládání šindele a jeho natírání horkou lněnou fermeží jedenkrát za tři roky na rozsáhlých plochách střech kláštera je zcela mimo realitu finančních možností muzea i tehdejšího zřizovatele, kterým byl Okresní úřad v České Lípě. Každoroční údržba přitom vyžadovala statisícové náklady.

Voda už si našla cestu, nic jí nebrání

„Od roku 1994 do roku 2002 poskytl stát, který byl vlastníkem celého areálu kláštera v České Lípě, na údržbu šindelové střechy pouze 650 000 korun,“ upřesnil Zdeněk Vitáček.

Vrchní vrstva šindele je na 50 – 60% střechy nefunkční a přímo zatéká do spodní vrstvy šindele. V některých úžlabích už voda teče do krovů a v jednom místě se již rozšířila dřevomorka. Zatéká do expozic, uhnilé kusy šindele ucpávají okapy, voda ničí římsy, nosné zdi i fasádu.

Celková výměra všech střech určených k výměně je cca 4021 metrů čtverečních. „Navrhované řešení komplexní rekonstrukce vychází z požadavků uživatele, Libereckého kraje a doporučení pracovníků památkové péče MěÚ Česká Lípa,“ připomněla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová.

Vzhledem k finanční náročnosti bude rekonstrukce střechy probíhat etapově ucelenými částmi podle jednotlivých objektů. V návrhu rozpočtu na r. 2011 je v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu rozpočtována částka 5 mil. Kč. Z této částky bude nutné uhradit nejprve náklady na zpracování projektové dokumentace a zbylou část lze použít na zahájení rekonstrukce střechy některé ucelené části objektu muzea - např. Loretánské kaple a Kaple Nejsv. Trojice.

„Výběr zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách by měl být na celou investiční akci s podmínkou etapového financování a rozložení jednotlivých ucelených akcí rekonstrukce do etap,“ uzavřela Lidie Vajnerová.

Nová krytina musí být nenáročná na údržbu a zároveň lehká, protože v objektu byly vybudovány půdní vestavby, kde jsou depozitáře a kanceláře. Tím došlo k výraznému zatížení všech nosných prvků objektu.

Památková péče určila jako novou střešní krytinu vláknocementové šablony Eternit v provedení šablon 30 x 30 cm v odstínu černém nebo grafit, kladené německým způsobem nakoso s okrajovým olemováním.