Po dlouhé zimní přestávce se sem na tradiční velký úklid sjely z různých míst republiky téměř dvě desítky brigádníků, kteří se na hradě pak během turistické sezóny budou střídat jako průvodci návštěvníků. Přesto, že místy byly ještě zbytky sněhu, uklidili nejen celý areál hradu, ale i přilehlé komunikace a parkoviště.

Pro turisty se brány sloupského hradu letos oficiálně otevřou v 9 hodin ráno v sobotu 4. dubna 2009. První měsíc provozu bude hrad otevřen jen během víkendů a velikonočních svátků, od května však již bude přístupný denně včetně pondělků.

Jako každoročně jsou během hlavní sezóny plánovány i oblíbené večerní koncerty při svíčkách, přičemž první dva by se měly uskutečnit již v červnu. Bližší podrobnosti se zájemci mohou dozvědět například na stránkách www.hradsloup.cz.

Pokračovat budou i práce na opravách a údržbě hradu. Letos má přijít na řadu oprava známého kamenného domu z roku 1735, který původně sloužil jako obydlí jednoho z místních poustevníků a v němž pak v první polovině 20. století bývalo muzeum.

Nezapomenou ani na opravy zídek a ochozů, na nichž už dnes mohou návštěvníci spatřit obnovený vinohrad. Réva zde byla správcem hradu znovu vysazena v roce 1999, přesně po třech stech letech od doby, kdy sloupští poustevníci na jižní stěně skalního bloku zřídili svoji první vinici.