Liberecký kraj uhradí další odškodné za ovci, kterou letos v únoru v obci Bezděz roztrhal vlk obecný.

Není to první případ, kdy vlk na Českolipsku napadl ovci. Poprvé se s takovým případem kraj setkal v loňském roce, kdy vlk potrhal ovci u Zahrádek. Podle Miroslava Kutala, koordinátora projektů na ochranu velkých šelem, je to však škoda minimální. „Dvě ovce jsou opravdu malá škoda, když si člověk vezme, kolik ovcí uhyne v důsledku nemocí, nebo špatného přístupu chovatelů. Tohle není velké číslo, spíše to ukazuje, že si vlci ovci vybírají velmi zřídka jako oběť," dodává Kutal.

Zalzelí v brlohu

Momentálně se nedá odhadnout, kolik přesně se na Českolipsku pohybuje vlků. „Minulý týden jsme byli prozkoumat místo, kde se vlci pohybují, našli jsme jejich trus a máme i nějaké fotky z fotopastí. Vlci se však zřejmě nyní starají o své potomky v brlozích," popisuje Miroslav Kutal.

Finanční prostředky na náhradu škody za ovci potrhanou vlkem obecným v obci Bezděz poskytl stát na základě splnění podmínek daných zákonem.

„Škodu chovateli vyplatí Krajský úřad Libereckého kraje, který na tento účel obdržel dotaci od Ministerstva financí ČR. Jedná se o finanční náhradu podle zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy," vysvětluje náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.

Než chovatelům kraj odškodné zaplatí, musí vždy dojít k odbornému posudku, který musí potvrdit, že ovci skutečně zabil vlk.

Rozsah škody chovatel z Bezdězu vyčíslil na částku 5 425 korun. Ministerstvo financí však při posuzování žádosti neuznalo náhradu 1925 korun za ztracené jehně. Šetření totiž neprokázalo, že škodu způsobil vlk, a současně nebyly splněny podmínky pro její uznání podle zákona. Chovatel tak obdrží odškodné za usmrcenou ovci ve výši 3 500 korun.

Za loňskou kořist vlka v Zahrádkách zaplatil Liberecký kraj 6 000 korun. Tato částka však nezahrnuje jen cenu ovce, ale i za náklady na likvidaci mrtvého zvířete v kafilerii a také na nutné odborné posudky.

Smečka vlků, která se pohybuje od roku 2014 v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks, zavítá i na území Středočeského kraje, tam ale podle tiskové mluvčí případ napadení ovcí nezaznamenali. „Zatím jsme se s takovým případem u nás v kraji nesetkali, nebo jsme ho neměli od našich obyvatel nahlášený," uvádí Michaela Drobná, tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vlk si ovce jako potravu vybírá jen zřídka. Jeho potravou jsou převážně divoká zvířata. „Z vlčího trusu, který jsme zatím nasbírali, je patrné, že se vlci u Máchova kraje živí hlavně srnci, divokými prasaty, daňky, případně muflony," říká ochranář velkých šelem Miroslav Kutal.

Vlk se v Čechách nevyskytoval po celé staletí a podle odborníků lidé ani nejsou zvyklí, že by měli svoje hospodářství proti těmto predátorům zabezpečit. Chovatelům ovcí proto pomáhá i Hnutí Duha, které prosazuje ekologická řešení, která pomohou zajistit zdravé a čisté životní prostředí, a nabízí poškozeným chovatelům i svoji pomoc. Nyní například poskytli k zapůjčení jednomu z poškozených elektrický síťový ohradník.