Světový unikát, kterým jsou pánové s červenou čepicí a plácačkou v ruce, zmizí koncem roku z železniční trati mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou.
Nahradí je počítače.
Modernizační práce, které právě na této železnici provádí společnost AŽD Praha, se pomalu chýlí ke konci.
Ukončení prací a zahájení plně automatického provozu plánují železničáři už na konec letošního roku.
Výsledkem by měl být rychlejší provoz, bezpečnější nádraží, informovanější cestující, sedmnáct přejezdů se signalizací a úspora na nákladech.
„Tratí z Bakova do České Lípy denně projede 30 párů osobních a nákladních vlaků,“ sdělil Jan Komárek, generální ředitel SŽDC, která je zadavatelem a investorem úprav.
O svou práci na této trati přijde asi čtyřicet zaměstnanců.
Těm České dráhy podle slov tiskového mluvčího Ondřeje Kubaly nabídly jinou práci.

Převážná většina z nich u drah zůstane. Pouze tři lidé práci odmítli a od železnice odejdou. Zrušení pracovních pozic se týká signalistů a výpravčích. Tedy právě těch s červenou čepicí a plácačkou, kteří k českým železnicím patří od jejího počátku. Přijdeme tak o nádhernou tradici. Pokrok je ovšem nezadržitelný.
Cestující se dočkají zkrácení jízdních dob a také informačního systému. „V zastávkách budou rozhlasy, které budou hlásit všechny potřebné informace. Na internetu budou moci lidé také sledovat polohu vlaku,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
Stanice budou vybaveny kamerovým systémem, jehož záznamy budou archivovány. Železničáři tak chtějí předcházet například vandalismu. Investor také vybaví zastávky samočinným hasicím systémem. Moderní železniční přejezdy budou mít v sobě zabudovanou tzv. černou skříňku, která uchová data o provozu na přejezdu.
Prostředky na modernizaci získala SŽDC z negarantovaného úvěru. „To znamená, že si na tento úvěr musíme vydělat,“ poznamenal generální ředitel SŽDC Jan Komárek. V zájmu všech je tedy včasné dokončení akce bez neplánovaných vícenákladů. „Návratnost této investice je šest let,“ dodal.

Další zprávy z regionu najdete zde