Vždyť na kráse jeho děl spočine den co den desetitisíce pohledů. Je totiž autorem sousoší sv. Norberta, sv. Václava a sv. Zikmunda a sochy sv. Josefa s Ježíšem, stojících na Karlově mostě v Praze.

A to je jen taková „mediální třešnička" na díle rodáka z Českolipska, Josefa Maxe mladšího. Jeden z nejvýznamnějších sochařů 19. století se narodil v Janově u Nového Boru 16. ledna roku 1804, ve čtvrtek uplynulo od jeho narození 210 let.

Pocházel z rodiny sudetského sochaře a řezbáře Josefa Františka Maxe, narodil se jako pátý syn. Pod otcovým vedením se učil řemeslu do roku 1822, kdy po přímluvě bývalého otcova žáka Antonína Melzera odešel do Prahy. Tady pracoval od roku 1822 pracoval v řezbářské dílně Václava Schuhmanna a o rok později začal studovat na pražské akademii.

Během studií se nadále živil jako řezbář u Schuhmanna, s jehož dcerou Annou Marií se roku 1834 oženil.

Často pracoval společně s bratrem Emanuelem. Společně vytvořili nádherně zdobený pomník Josefa I. (Praha, Smetanovo nábřeží) či pomník maršála Radeckého (dnes v lapidáriu). J. Max zemřel roku 1855 na choleru.