Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o prodloužení akreditace na základě pozitivních závěrů odborných komisí. „Karcinom prsu je jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění ženské populace v České republice, ve svém výskytu si udržuje smutné prvenství. Každým rokem je jich více. Nemoc se přesouvá i na mladší ženy,“ upozorňuje primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Hana Čerbáková.

Řada žen se k lékaři dostaví až se značným zpožděním, kdy šance na účinnou léčbu znatelně klesá. Preventivní kontrolu prsu by proto rozhodně měla jednou ročně podstoupit každá žena starší pětatřiceti let. Platí zásada: čím dříve lékaři zákeřnou chorobu odhalí, tím pro léčbu lépe.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetření žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stádiu. Nemoc zachycenou včas je možné dobře a úspěšně vyléčit. „Výsledky vyšetření našim pacientkám sdělujeme ihned, a tak je zbavujeme stresu, kterým by trpěly při delším čekání,“ říká primářka Čerbáková.

Preventivní prohlídky hradí zdravotní pojišťovny ženám od staršího věku jednou za dva roky. Žádanku vystaví praktický lékař nebo gynekolog. Ženy mohou přijít i bez doporučení, v takovém případě pak zaplatí 480 Kč. Návštěvu je možné dohodnout telefonicky na č. 487 954 399, vždy ve všední den od 8 do 15 hodin.