„Kontrola účtované ceny za rok 2007 potvrdila, že cenová kalkulace Lenoxy byla neoprávněná, za což jí byla udělena sankce,“ sdělil starosta Ralska Miloš Tita.

V souvislosti s tím však upozornil, že v současnosti běží odvolací lhůta, které s největší pravděpodobností dodavatel tepla využije. „SEI nyní přesunula svou pozornost na kontrolu vyúčtování za loňský rok. Její výsledek ale bude znám až v průběhu roku 2010,“ doplnil ralský starosta.

Zastupitelé schválili letos na jaře převést jeden milion korun z fakturované částky pevné složky ceny za dodané teplo v loňském roce do bytových domů na nebytové prostory v majetku města. Jejich podmínkou bylo potvrzení SEI, že Lenoxa porušila závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie a při její kalkulaci. „U vyúčtování za rok 2007 se budeme držet původního rozhodnutí,“ potvrdil Miloš Tita.

Jenže jak na jednání zastupitelů upozornil ralský občan Miroslav Králík, finanční výpomoc pro odběratele tepla se vztahuje pouze na loňský rok.

Lidé se bojí

„Co bude dál. Je konec roku a s ním se opět blíží vyúčtování, lidem se kumulují nedoplatky, trápí je vysoká nezaměstnanost. Pomůže jim město i letos,“ tázal se Miroslav Králík. Podle ralského starosty další možná pomoc závisí na rozhodnutí rady města. „Celým problémem se vážně zabýváme a naším cílem je vytvořit pro naše obyvatele takové podmínky odběru tepla, které by se blížily původně stanoveným cenám,“ podotkl Miloš Tita.

Smlouvy s firmou Sova z Liberce, která původně vyhrála výběrové řízení na dodavatele centrálního tepla v Ralsku, specifikovaly dobu a podmínky odběru tepla. Dokonce i to, že po splacení investice, tedy cenou tepla po patřičnou dobu, může dojít k převodu kotelny do majetku města.

„Podmínky ale byly stanoveny na určitý počet roků tak, aby splátky leasingu jako fixní položka příliš nenavyšovaly cenu tepla. To však Lenoxa porušila tím, že si bez vědomí zastupitelů zkrátila dobu leasingu, a tím fixní částka neúměrně narostla. Budeme provádět rozbor smluv a hledat možnosti případného vyvázání,“ dodal Miloš Tita.

Jak předeslal, jednou z cest je i převod na jinou společnost či převzetí kotelny městem. Poslední variantu ale považuje za tu nejkrajnější.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI