Výstava je zaměřena primárně na recyklaci odpadů, poutavou a interaktivní formou vysvětluje, jaký je smysl recyklace a třídění odpadů a jak moc je tato činnost pro naši planetu a pro nás všechny důležitá. V rámci této výstavy pak město pořádá ještě Den pro životní prostředí, a to 19. května od 9 do 16 hodin na náměstí T.G.M.