Většina výtahů v České Lípě neodpovídá normě Evropské unie, která hovoří o tom, že do roku 2010 by všechny výtahy měly mít dvojité dveře.
Z hlediska bezpečnosti jsou chybějící vnitřní dveře u kabin výtahů považovány za velmi nebezpečné. Norma však podle provozovatelů výtahů i majitelů domů není zavazující ale pouze doporučující.
„Chybějící vnitřní dveře u výtahů považujeme i my za vysoké riziko. Už jsme proto učinili kroky k tomu, abychom toto riziko maximálně snížili,“ sdělil Leoš Fišera, ředitel SBD Liberec, jednoho z největších bytových družstev v České Lípě,
SBD vlastní přibližně třicítku nevyhovujících výtahů na sídlišti Špičák a na Smetanově nábřeží.
Snížením rizika z vysokého na střední má na mysli instalaci laserových clon, které brání uživatelům výtahu aby se za jízdy přiblížili ke stěně výtahové šachty a ohrozili tak svou bezpečnost.
Proč družstvo nesplnilo evropskou normu úplně a nenechalo instalovat vnitřní dveře, jsme se zeptali Jířího France, který pro SBD Liberec výtahy v České Lípě provozuje.
„Výtahy jsou naprosto špatně konstruované už od samého začátku. Jsou příliš malé a mají příliš malou nosnost, než aby unesly další těžké dveře,“ říká Jiří Franc.
„Instalace vnitřních dveří do stávajících kabin není technický problém, ale vzhledem k rozměrům a váze dveří by se jejich nosnost snížila tak, že by výtah unesl sotva dva lidi a prostor v kabině by se také velmi zmenšil,“ dodává.
Nosnost i prostor ve výtahové kabině by se však daly vyřešit kompletní výměnou výtahu.
Ta by ale přišla majitele domů na mnohem více peněz než instalace laserových clon, které podle nich plní stejný účel.
„Kompletní předělání výtahů a celých výtahových šachet by majitele domu, potažmo jeho nájemníky přišlo přibližně na sto tisíc korun za každé podlaží domu,“ vysvětluje Jiří Franc.

„Možnost předělat výtahy tak, aby odpovídaly evropským normám jsme s majiteli i zástupci nájemníků konzultovali, ale vzhledem k mnohem nižším nákladům a v podstatě stejné funkci jsme ve většině případů zvolili variantu laserových clon, které vyjdou přibližně na dvacet tisíc korun na jednu kabinu,“ říká Jiří Franc s tím, že úpravy výtahů budou i nadále pokračovat a jejich celá rekonstrukce, která se rozloží do pěti let, si vyžádá přibližně 350 tisíc korun, což je stále mnohem lacinější varianta, než kdyby se nechaly vyměnit celé výtahy.
„Tento postup nám schválil také Institut technické inspekce z Prahy, který mimo jiné dohlíží na bezpečnost výtahů,“ říká na závěr ředitel SBD Liberec Leoš Fišera.