Díky špičkové 3D technologii ožívají na velké obrazovce pokusy chemických reakcí, rostlinné buňky, lidské srdce i prehistorický ještěr.

Program umožňuje zobrazení objektu (např. v biologii zvířete nebo člověka) ze všech stran, úhlů, v klidu, pohybu, rozložený na svaly, kostru, krevní oběh i jednotlivé části. Dětem se tak dostává velmi názorný náhled probíraného předmětu. Tento způsob výuky napomáhá i tam, kde může dětem chybět představivost např. u abstraktních pojmů. A nejen tam. Děti se při vyučování často nudí, snadno ztrácí koncentraci a tím si probíranou látku nepamatují. Obrazová technologie s možností animací upoutává pozornost zpět k předmětu.

V České republice se touto výukovou pomůckou může pochlubit jen asi 13 středních a základních škol. ZŠ Jestřebí má v tomto směru dvě prvenství je první školou v Libereckém kraji a také první ´malou obecní školou´, která tuto nejmodernější technologii ve výuce využívá. Jozef Šepetka, který sponzorský dar škole věnoval, si přál, aby měla i malá škola možnost užívat vybavení takového stupně, jako pražská střední škola.

 Výukovou pomůcku nové generace interaktivní učebnu Corinth Clasroom vyšší verze obdržela Základní škola Jestřebí.