Na pět set šedesát bytů spravuje pro město Zákupy českolipská realitní kancelář Lubomír Kouba. A právě na hlavu jejího zástupce, Pavla Koubu, se snesla nejen lavina dotazů ohledně nesrovnalostí ve vyúčtování ale také výtek, které se týkali zanedbané údržby domů.

„Na jaře došlo k vytopení vchodu 332, ale ten není dodnes opravený. Je tam odkrytá izolace, opadaná omítka, bují tam plísně. Přitom je povinností majitele se o svůj majetek starat. Domy stárnou, a protože se neobnovují, tak chátrají a jejich cena jde dolů.,“ zlobil se Josef Stahl.

„Aby se o domy pečovalo, od toho máme realitní kancelář,“ odpověděla Miloslava Hudaková, starostka Zákup. Jenže právě realitní kancelář Zákupští viní, že si neplní své povinnosti a stěžují si na její přístup. „Jsem přesvědčen, že si svoje povinnosti plníme,“ ohradil se Pavel Kouba.

Zveřejněte smlouvu

„Platíme poctivě nájem, ale do bytových domů se prakticky neinvestuje,“ mínil jeden z diskutujících. V souvislosti s tím Josef Stahl po zákupské starostce požadoval, aby byla v místním zpravodaji zveřejněna smlouva s realitní kanceláří, aby všichni nájemníci věděli, jaké jsou konkrétní povinnosti realitky při správě domů.

Pavel Kouba upozornil, že lze jen těžko zvelebit místní bytovky, když město trápí vysoký počet neplatičů nájemného. „Existují domy, kde si nájemníci plní své povinnosti a ty patří do zlatého bytového fondu města. Na opačné straně jsou ty, které spadají do hlubokých červených čísel a na ty se doplácí,“ podotkl Pavel Kouba.

„Byla jsem očitým svědkem, jak během jediného týdně Miloslava Hudaková řešila dluhy na nájemném za tři sta padesát tisíc korun,“ podpořila jej Sylva Moravcová, místostarostka Zákup. „Proto navrhuji, abychom po jednotlivých vchodech vyvěsili počet neplatičů a jejich dlužnou sumu. Znáte se navzájem a budete tak vědět, na koho doplácíte.“ S tím přítomní hlasitě souhlasili.

Navyšují nájemné

Došlo i na debatu nad výší nájemného, které bude platné od ledna příštího roku. Starostka Hudaková připomněla, že město využilo maximální možnou sazbu, kterou dovoluje zákon a navýšilo regulované nájemné na 33 korun za metr čtvereční, tedy o deset korun více než v současnosti.

„Jestliže někteří lidé již dnes žijí na hranici chudoby, kam je dáte po novém roce. Nejde vám vůbec o lidi, nájemné se zvýší, ale neudržované domy zůstanou. Kdybych takhle léčil, tak mě druhý den vyhodí,“ protestoval František Mareček, za což sklidil potlesk nespokojených nájemníků.

„Nemůžeme zvýhodňovat určité skupiny obyvatel. Senioři, kteří zůstali sami a nezvládají platit nájemné, mohou požádat o umístění v DPS, kterou provozujeme,“ odvětila Miloslava Hudaková.

Prodejte nám byty

V touze po hezčím bydlení navrhli Zákupští své starostce, zda by si nemohli odkoupit byty do svého vlastnictví a že se o jejich údržbu postarají sami. Josef Stahl upozornil, že před lety někteří takovou možnost již dostali.

„Okolní města prodávala například tři jedničku za osmdesát tisíc korun, nám je nabízeli za skoro dvě stě čtyřicet tisíc korun. Není divu, že je nikdo nekoupil,“ komentoval Josef Stahl.

Podle Miloslavy Hudakové se mohou lidé obracet na radnici a zastupitelé o jejich žádost následně rozhodnou. „Připravte se však na to, že cenu bytu určuje znalecký odhad,“ dodala zákupská starostka.