Všem zájemcům tu předváděli nejen pomůcky, které jim pomáhají v běžném životě, ale i například zvláštní brýle, které napodobují nejrůznější oční vady. Zájemců, kteří si vyzkoušeli chůzi s bílou holí, ale mnoho nebylo. „Jakoby se jí lidé báli,“ poznamenala jedna z organizátorek.

Jak pomáhá slepecký pes, předvedla Hana Merková z Borku u Zahrádek. „Pomáhá mi tak, že jsem soběstačná. Není problém si dojet například nakoupit a když je potřeba, lidi pomohou,“ svěřila se Deníku. Stává se, že si okolí neuvědomuje, s jakými překážkami se nevidomí setkávají. „Kdo to neprožil, neví.“

Zajímalo nás také, co by život Haně Merkové zlepšilo. „Docela to zvládám, jen v Borku mám obavu přecházet přes silnici. Není tam u zastávky přechod pro chodce. Už několikrát jsem málem skončila pod autem. Jsme tam dvě nevidomé, a tak by to stálo za uvážení,“ odpověděla.

Chybějí varovné proužky

Nevidomým komplikují život zdánlivé maličkosti. Další z nich popsala Hana Petrášová, předsedkyně SONS v České Lípě. „Mrzí mne, že se nové chodníky ve Sluneční ulici nepovedly tak, jak by měly být. Na každém místě, kde je snížený obrubník kvůli nájezdu tělesně postižených, má být v místě obrubníku takzvaný varovný proužek z dlaždic hmatově a barevně odlišných.

Na většině míst, kde je chodník snížený, tyto dlaždice nejsou,“ vysvětlila Hana Petrášová. Právě sdružení nevidomých a slabozrakých může pomoci projektantům i prováděcím firmám, protože má k dispozici materiály a metodické pokyny. „Toto značení je také zapracované do zákona,“ připomněla.

O to, aby se nevidomým cestovalo pohodlně městskou autobusovou dopravou, se stará další z členů organizace, Miroslav Růta. „Díky jeho nesmírnému úsilí na nás dokonce mluví autobusy. Doufáme, že budou i přijímat signály z VPN.“

Zdejší organizace SONS má klubovnu v ulici Červeného kříže vedle knihovny. Nabízí sociálně integrační aktivity, kurz paměti, půjčují svým členům zvukové knížky, provozují cvičnou kuchyň, počítače, na kterých se mohou naučit, poskytují sociální poradenství a informují o pomůckách, které jsou k dispozici.

Ve čtvrtek také proběhla veřejná sbírka s názvem Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. „Výtěžek sbírky opět rozdělíme na podporu služeb pro nevidomé,“ sdělil Josef Stiborský, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.