Výzkum bude provádět Národní památkový ústav Ústí nad Labem. Českolipská radnice vyčlenila na výzkumné práce půl milionu korun. „Jejich výsledkem bude zpráva, která bude podkladem pro upřesnění dalšího postupu při obnově a zároveň podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro další etapy,“ uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá.

Odhalí středověký most

Obnova hradu, který postavil mocný rod Ronovců kolem roku 1260, začala již před revolucí. V loňském roce pracovali odborníci na Východní bráně. „Další etapou by se mělo stát právě odkrytí středověkého kamenného mostu a jeho oprava,“ dodala českolipská starostka.

Od začátku devadesátých let začal revitalizaci vodního hradu doprovázet i rozsáhlý archeologický výzkum. Jeho výsledkem bylo několik velmi zajímavých a důležitých objevů. „Překvapivým objevem byly například základy válcové věže. Do té doby se příliš nevědělo, do jaké kategorie stavbu zařadit. Dnes již víme, že se jedná o nejstarší kamennou stavbu v České Lípě,“ řekl nám již dříve kastelán hradu Petr Nárovec.

Za unikátní považuje kastelán také nález takzvané záchodové věže s primitivní čističkou. „Výzkumy nám pomáhají utvořit si představu, jak hrad původně vypadal a tím se řídit i při opravách,“ podotkl Petr Nárovec.

Ve fázi příprav je také projekt na využití prostor hradu. Českolipská radnice chce získat finance z Evropské unie na zřízení dílny na potiskování textilu. Zdejší manufaktury na tzv. kartounky si získali proslulost doma i za hranicemi již v 18. století. Na tomto záměru spolupracuje město se studenty Technické univerzity v Liberci.