Česká Lípa – Patří do velmi malé skupiny významných osobností, které se v České Lípě narodily a současně jsou tu pochovány jejich ostatky. Vztah, jaký k němu má město Česká Lípa, se ovšem mění s dobou.

Franz Schmeykal, právník, politik a aktivní účastník revolučních dní roku 1848, zemřel 5. dubna 1894. Dnes je to na den přesně 120 let. Jeho rodná Česká Lípa mu nechala postavit reprezentativní hrobku. Stejné město z ní ovšem o půl století později udělalo mauzoleum sovětských vojáků a ostatky kdysi významného rodáka přemístilo neznámo kam.

Dnes může být Franz Schmeykal opět horkým tématem. Ačkoli pocházel z původně české rodiny, proslul a vystupoval jako zastánce a vůdce Němců žijících v Čechách.

Čechům nic

„Požadoval, aby se němčina stala zákonem uznanou výhradní státní řečí,“ popsala už před lety ve své studii Jiskry a plaménky českolipská historička a emeritní ředitelka českolipského okresního archivu Marie Vojtíšková (1928 – 2012). „Podporoval myšlenku, že uvnitř českého státu budou zřízena území, která budou Čechům uzavřená. A přičinil se o rozvoj německých nacionalistických spolků v Čechách.“

Právě za tyto postoje byl ale zejména v pohraničí ctěn a uznáván. Opakovaně byl zvolen poslancem za volební okresy Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň a Cvikov a dobré jméno si budoval na řadě dalších míst. Čestné občanství mu například udělila města Lanškroun, Litoměřice a Cheb. Byl též poslancem rakousko-uherského říšského sněmu.

Franz Schmeykal se narodil v České Lípě 3. prosince 1826. Schmeykalové přišli do České Lípy jako sládci vrchnostenského kounického pivovaru. Teprve ve třetí generaci se objevuje odklon od rodového zaměstnání, když teprve Antonín, který se narodil v České Lípě roku 1800, se stal advokátem a notářem,“ vypátrala Marie Vojtíšková.

Zmiňovaný Antonín se velmi výhodně oženil s dcerou bohatého kartounového továrníka Wenzela Kirchberga. „Nevěsta“ Johana ale později zemřela a Antonín si po její smrti vzal její sestru. Právě z tohoto manželství se narodil Franz Schmeykal.

Jeho otec „vyženil“ nejen finanční nezávislost, ale také dům čp. 82 v Křížové (dnešní Moskevské) ulici, kde před ním bydlel mj. také neoblíbený purkmistr města Adalbert Kirchberg. Stejný dům se „zapsal do života“ i další významné osobnosti Českolipska, Ferdinandu Břetislavu Mikovcovi.

Kamarád Mikovec

Schmeykal i Mikovec byli totiž spolužáci na českolipském gymnáziu a aby Mikovec nemusel za vzděláním dojíždět z rodného Sloupu, bydlel v době školy právě u Schmeykalů. Společně pak oba také odešli studovat do Prahy. A oba se tady účastnili revolučních bouří roku 1848.

Schmeykal se po promoci na právech vrátil krátce do České Lípy, aby svou advokátní dráhu započal v otcově kanceláři. Poměrně brzy ale zamířil zpět do Prahy a začal se věnovat spíše politice.

V době působení v zemském sněmu byl i přísedícím zemského výboru Království českého a o jeho významu svědčí i zpráva z pokládání základního kamene stavby Národního divadla v Praze. Velkolepá slavnost pokládání 18. základních kamenů se konala 16. května 1868. Prvý poklep základního kamene provedl první předseda Sboru pro zřízení divadla českého Národního divadla v Praze František Palacký, následovali Franz Schmeykal, František Ladislav Rieger a další politické osobnosti.

Dvaatřicet let až do své smrti byl prvním starostou spolku Německé kasino, který vznikl v Praze „k péči o zvelebování německého bytí“. Schmeykalova monumentální socha v městském parku byla zničena, jako upomínky na tuto osobnost tak zůstávají v České Lípě jen jeho rodný dům a hrobka.

Schmeykalova hrobka na hřbitově. Mauzoleum sovětských vojákůJe jedinou velkou dochovanou hrobkou na hřbitově v České Lípě. Jde o novogotickou kapli, kterou město Česká Lípa nechalo zbudovat po Schmeykalově smrti, aby tu s úctou mohly být uloženy jeho ostatky. Stavbu navrhl Ferdinand von Feldegg, architekt a psycholog působící ve Vídni. S Franzem Schmeykalem se osobně znali a spolupracovali spolu na později nerealizovaném projektu nové budovy Německého Casina v Praze, jehož členem Schmeykal byl. Výzdobu kaple dostal na starosti vídeňský sochař Julius Trautzl, který byl mimo jiné také autorem monumentální sochy Franze Schmeykala v českolipském městském parku (zničena po roce 1945) nebo také Schubertova památníku v Jablonci nad Nisou. Kaple byla dostavěna v roce 1898 a o rok později vysvěcena. V kapli odpočívaly nejen ostatky Franze Schmeykala, ale i ostatky jeho rodiny.
Krátce po 2. světové válce ale tehdejší vedení města rozhodlo, že hrobka poslouží jako mauzoleum sovětských vojáků. Začátkem roku 1946 byla hrobka vyklizena, ostatky zde odpočívajících členů Schmeykalovy rodiny přeneseny na neznámé místo na hřbitově, kde byly uloženy bez jakéhokoli označení. Stavba je dnes opravená, její vzhled se za bezmála 120 let v podstatě nezměnil. Jen na vrcholu kopule už není kříž, ale pěticípá hvězda.