Staré pohanské obětiště stálo na hranici dnešních Zákup a Božíkova. Za dávných časů se na něm tyčilo zlaté tele, kterému každoročně vesničané obětovali nejhezčího chlapce a děvče z okolí. Řada jednoho dne přišla na dvojčata, jejichž matka je ale bohům obětovat nechtěla. Několik dní tak chodila ke zlatému teleti a plakala za ně. Její slzy nakonec tele podemlely a to se propadlo do země. Děti tak matka zachránila…

Tento příběh je jen jeden z mnoha legend a pověstí, které kolují o Zákupech a okolí. Další pak místní mohou najít v unikátní kronice města z roku 1836, která se do Zákup dostala před několika dny jen díky šťastné souhře náhod. Kniha je nejstarším originálním pramenem, který kdy ve městě měli. Kromě legend jsou v ní například i soupisy starostů nebo dřívějších obyvatel. Kroniku pravděpodobně sepsal jeden člověk, nejstarší datum, o kterém se v ní píše, je rok 1449.

Měla ji na půdě

„Asi před rokem mi z knihovny v Kostomlatech psali, že mají starou kroniku o Zákupech a zda bychom o ni měli zájem. Potom celá věc usnula. Minulý týden jsme kroniku získali od paní, která bydlí nedaleko Litoměřic. Našla ji na půdě a městu ji darovala," přiblížil kronikář Zákup Jiří M. Šimek způsob, jak se vzácný dokument do města dostal.

Kronika, kterou před téměř dvěma sty lety sepsal Lorenz Schors, má přes tři sta stran. Psaná je ve staré němčině, pisatel použil písmo zvané kurent, které je velmi zdobné.

Kronika Zákup a okolí z roku 1836. „V kronice jsou například soupisy starostů nebo obyvatel včetně jejich majetku. V tabulkách se dočtete, kolik kdo měl krav nebo jak velké vlastnil pole. Píše se v ní také o původní budově dřevěné radnice, která dřív stála na místě nynějšího městského úřadu. Obsahuje různé legendy a pověsti o kraji. Doufáme, že v kronice najdeme něco, co ještě o městě nevíme," upřesnil Jiří M. Šimek.

Opis nejstarší kroniky, kterou ve městě do nedávna měli, zachycuje dílo téměř o sto let mladší, pochází z 30. let dvacátého století. Kromě ní mají v Zákupech ještě výpisky z kronik dřívějšího data nebo ofocené listiny, kterými město získalo svá privilegia. Žádný z dokumentů ale není originál. Starý archiv, který byl na radnici, zmizel s koncem druhé světové války.

Chtějí ji přeložit

„Kromě Zákup se v kronice píše ještě třeba o Dubé, Cvikovu nebo dokonce o Oybinu. Nové informace tedy můžeme získat nejen my, ale i další města v našem okolí," podotkl Jiří M. Šimek.

Hlavním úkolem teď bude najít někoho, kdo bude umět staré, téměř nečitelné písmo rozluštit a text kroniky přeložit. „Necháme knihu nafotit, překladatel bude pracovat jen s kopiemi stran. Tak velkou vzácnost se nám nechce příliš dávat z ruky. Až bude kronika přeložená, necháme ji zrestaurovat," doplnil starosta Zákup Radek Lípa.