V rezignaci dvou zastupitelů vyústily několikaměsíční neshody mezi některými přestaviteli města Dubá. Svého mandátu se v uplynulých dnech vzdali kandidáti Dubské volby Hana Pejpalová a Jiří Samec. Důvodem byly podle dnes již bývalých členů zastupitelstva neustálé útoky na jejich osoby a nevraživá atmosféra na jednáních.
„V prostředí plném msty, zla a nekulturního jednání se zkrátka nedalo dále pracovat,“ uvedl Jiří Samec. Podle jeho slov se vedení města v čele se starostkou nebylo schopné domluvit na vzájemné spolupráci a zpochybňovalo práci obou bývalých zastupitelů. „Jako příklad bych uvedl projekt Zelené návsi v Dřevčicích, o kterém paní starostka uvedla, že při něm byla nesprávně využita část financí města. Je to tvrzení, se kterým nemohu souhlasit,“ dodal Jiří Samec.
Starostka Dubé Zdeňka Šepsová nařčení odmítá a v odstoupení zmíněných kandidátů Dubské volby vidí spíše přínos. „Neměli zájem spolupracovat, což noví členové zastupitelstva mají. Zasedání jsou nyní tvůrčí a každý se snaží pomoci městu jak nejlépe dovede,“ podotkla.
Zastupitelstvo města je nyní opět kompletní. „Noví zastupitelé již složili slib,“ potvrdila starostka. V Dubé se nejedná o první případ rezignace v současném volebním období. V únoru se svého mandátu z podobných důvodů vzdala Jaroslava Nemešová kandidující rovněž za Dubskou volbu.