Více než dvě stovky nezaměstnaných lidí z Českolipska se zapojilo do projektu Najdi práci v Libereckém kraji. Celkem bezmála tisícovka nezaměstnaných v těchto dnech ukončuje první vlnu rekvalifikačních kurzů, na jejichž pořádání přispěla Evropská unie.
„Největší zájem byl o počítačové kurzy, hojně navštěvované je také účetnictví, základy podnikání či logistiky,“ přiblížil vedoucí projektu Vlastimil Pecka z pořádající společnosti Attest. Ta na realizaci osmnácti kurzů spolupracuje s úřady práce ve všech čtyřech okresech Libereckého kraje.
Projekt je určen zejména krátkodobě nezaměstnaným, kteří by se po absolvování kurzů měli znovu co nejrychleji začlenit na trh práce.
Někteří z vybraných účastníků však do rekvalifikačních kurzů nemohli nastoupit kvůli špatnému dopravnímu spojení. „Z celkového počtu 216 klientů se jednalo asi o sedm procent. Týkalo se to především kurzů, které měly odpolední výuku,“ uvedla mluvčí českolipského úřadu práce Irena Jelínková.
Podle jejích slov se jednalo také o ženy s dětmi, kterým odpolední hodiny kvůli péči o potomky nevyhovovaly.
Úřad práce klientům, které do rekvalifikace sám zařadí, přitom proplácí cestovné. „Problému s dopravou a časovým možnostem se tak účastníci rekvalifikací dokáží v převážné většině případů přizpůsobit,“ podotkla mluvčí českolipského ÚP.
Kvůli problémům s dojížděním se rekvalifikací nemůže účastnit asi jen pět procent zájemců, a to především v případě, že kurzy probíhají mimo českolipský okres a lidé by tak museli dojíždět na velké vzdálenosti.