Nabídky workshopů určených pro žáky ze 4., 5. a 6. tříd základních škol se zájmem o přírodní vědy využilo pět chlapců, z nichž dva přijeli až z Českolipska. Věková skupina dětí byla mladší, než která se v rámci výuky dostane na běžné základní škole k chemii, všichni tak pracovali v laboratoři s patřičným vybavením poprvé. Roli lektorů si při této příležitosti vyzkoušeli také dva nadšenci do chemie z osmého ročníku hostitelské školy.

„Syn byl pokaždé nadšený, zářil jako vždy, když ho něco nadchne, něco objeví, něco pochopí,“ svěřila se jedna z matek účastníků.

Chlapci během tří navazujících workshopů zjišťovali kyselost různých běžně dostupných kapalin, načež vyvozovali jejich vhodnost pro lidský organismus, při dalším setkání se zabývali rychlostí chemických reakcí a jejich tepelným zabarvením a při poslední akci měli za úkol vymyslet vhodný pracovní postup, který povede k získání neznámého množství rozpuštěné krystalické látky z roztoku a následně vypočítat její procentuální zastoupení. „V pozměněné podobě budou workshopy pokračovat i v příštím školním roce,“ dodal náměstek hejtmana pro resort školství Dan Ramzer.