„Podstávkové domy jsou přeshraniční fenomén, a právě proto je tu prostor pro spolupráci vzdělávání a oblasti cestovního ruchu,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Celý workshop bude překládán do německého a českého jazyka, přihlásit se může každý. Zájemci se mohou obrátit na Vendulu Václavskou na e-mailu vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz.

Dny lidové architektury pořádá Liberecký kraj v rámci evropského projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky.