Každý rok je Skleněná noc zaměřena na určité téma. V roce 2010 to byla myslivost a po předchozích dvou ročnících, kdy to byla antika či alchymistická dílna, mnozí dlouho hledali souvislost mezi sklem a hajným. 

Na dané téma byl i po celý večer k vidění živý obraz na verštatě, který nejen studenti a kantoři, ale i přítomní výtvarníci zachytili na obrovský papír. Zavzpomínejte s námi na zajímavou akci prostřednictvím bohaté galerie.