Další úklid, na který zve dobrovolníky spolek Ochrana Klokočských skal, tu připravují ještě na sobotu 24. března od 10 hodin. Kastelánka Hana Talli Hlubučková se o tuto lokalitu stará se spolkem už 30 let.