Peníze městu „přihráli“ poslanci Parlamentu ČR Juraj Raninec (ODS) a Cyril Zapletal (ČSSD), když při rozdělování dotací do volebních obvodů úspěšně lobovali za lokální zájmy.
„Považujeme to za velký úspěch, protože při porcování medvěda (rozdělovaly se zhruba 2 miliardy korun) posuzoval rozpočtový výbor několik set žádostí, ale nakonec uspěla jen třetina žadatelů,“ neskrývá potěšení starosta Nového Boru Jindřich Mareš. „Kromě toho víme o cestách, kterými je možné získat z ministerstva financí další dotace prostřednictvím našich poslanců za ČSSD a ODS,“ podotýká místostarosta města Stanislav Valdman. Dotýká se také žádosti o finanční podpory na různé akce, o něž město usiluje z Libereckého kraje. „Od června letošního roku ale rada kraje a zastupitelstvo neschvalovaly žádné rozdělení peněz pro obce,“ zdůrazňuje. „Před tím byla naštěstí vyřízena naše žádost o dotaci na rekonstrukci části střechy novoborské základní praktické školy. Kraj nám přispěl sumou 200 tisíc korun,“ připomíná starosta.
Oba představitelé města s úlevou konstatují, že po četných intervencích a osobních jednáních na ministerstvu životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky ustupuje od vymáhání vratky poskytnuté dotace na stavbu kotelny na biomasu ve výši 1 987 150 Kč (včetně penále).
„Opravdu jsme rádi, že už nemusíme zbytečně v rozpočtu blokovat téměř dva miliony a že nám nic nebrání v tom, aby město čerpalo státní dotace z titulů vypisovaných příslušným resortem.“
Jindřich Mareš si neodpouští poděkování sponzorům, kteří přispívají na zpestření života ve městě. „Na otevírání skateparku jsme dostali 20 tisíc, na vinobraní dokonce 100 tisíc a na silvestra to bude 60 tisíc korun. Rozpočet to nezatíží, ať se lidi aspoň trochu pobaví.“