Kromě vítání občánků pak v roce 2014 zajišťovaly pracovnice českolipské matriky 151 svateb. V pěti případech sňatek uzavíral občan ČR s cizincem (Litva, Polsko, Rusko, Ukrajina a Kazachstán).

„Ne u všech svateb však byl oddávajícím zástupce města Česká Lípa. Náš matriční úřad zajišťuje svatby v celém správním obvodu, tedy i v malých obcích v okolí města. Tam může snoubence oddat přímo starosta této obce, takovýchto svateb bylo v loňském roce sedmnáct. Nejvíce jsme jich zajišťovali v Kravařích, Zahrádkách, Holanech a Blíževedlích," upřesnila Iva Horáková, vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel českolipské radnice.

Oddávat v České Lípě může v současnosti celkem 8 lidí – starostka, oba místostarostové a další zastupitelé Eva Vlastníková, Tomáš Vlček, Petr Novák, Petr Skokan a Jan Rubický.

Oficiálním dnem a místem pro uzavírání sňatků v České Lípě je sobota v obřadní síni na radnici. Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít manželství jindy a jinde, musí zaplatit poplatek 1 000 korun.

Nejčastěji se však snoubenci stále berou na radnici, oblíbeným místem je vodní hrad Lipý, kaplička v Žizníkově nebo nejrůznější zahrady či restaurace. Další oblíbené místo, ambit v muzeu, bude pro snoubence kvůli probíhající rekonstrukci střechy zavřený i letos.

Za loňský rok se podle matričních knih v České Lípě narodilo celkem 895 dětí, zemřelo 642 lidí.