Počínaje prvním únorem se v českolipské nemocnici nemusí platit regulační poplatky. Nemocní lidé tak ušetří jak za návštěvu lékaře, tak za návštěvu pohotovosti, pobyt v nemocnici a dokonce i za každou položku na receptu, na jehož základě si přijdou léky vyzvednout do nemocniční lékárny. Všechny tyto poplatky za pacienty zaplatí Liberecký kraj.

Tak jednoduché to ale není. Kraj tímto opatřením v podstatě obchází zákon, který jasně říká, že lidé poplatky platit musí.

Úředníci a politici proto vymysleli, jak zákonu dostát a přitom lidi poplatků ušetřit. Každý, kdo chce, aby za něj kraj poplatek zaplatil, musí podepsat prohlášení, v němž svůj dluh vůči nemocnici uznává a souhlasí s tím, že jej za něj má kraj zaplatit.

Kromě toho také podepisuje každý pacient doložku, ve které se v podstatě zavazuje podat daňové přiznání na finanční úřad. Poplatky zaplacené za pacienta krajem totiž zákon považuje za dar, který kraj pacientovi věnoval. A v tom je právě háček. Přijetí daru od někoho, kdo není s obdarovaným v příbuzenském vztahu, podléhá darovací dani, kterou musí obdarovaný, tedy pacient, zaplatit.

Od daně jsou osvobození lidé, kteří přijali dar menší než tři tisíce. V tom případě se nepodává ani daňové přiznání. Dosáhnout ale třech tisíců není těžké. Stačí, aby pacient strávil v nemocnici padesát dní a tři tisíce jsou na světě. Do měsíce pak musí pacient navštívit finanční úřad a podat daňové přiznání. To ovšem není vůbec jednoduché.

Daňové přiznání k dani darovací je modrý desetistránkový formulář, kde jeden řádek odkazuje na druhý a ten pak na další a všechny řádky jsou právnickými obraty vysvětlené v pokynech pro vyplnění.
Na dveřích finančního úřadu pak lidé najdou pouze informaci, že úředníci nejsou daňoví poradci a poradit se lidé mají někde jinde. Finanční úřad není od toho, aby lidem radil, ale aby vybíral daně.

Na rady mají lidé poradce a ti si svou práci a znalosti nechají samozřejmě zaplatit, což potvrzuje i jeden z českolipských daňových poradců Vladimír Krejčí. „Minimální sazba je pět set korun za započatou hodinu,“ uvedl.

Daňové přiznání na daň darovací je podle něj pro odborníka otázkou přibližně jedné hodiny. Jeho zpracování tak skutečně přijde na pět stovek až tisíc korun. Problém ale nastává ve chvíli, kdy daňový poradce musí za svým klientem vycestovat, což by případ pacientů právě propuštěných z nemocnice mohl být. Jen těžko si totiž lze představit, že pacient, který například po těžké havárii strávil v nemocnici dva měsíce, mohl nejpozději třicet dní po opuštění nemocnice utíkat k daňovému poradci.

Zaplatí více než v nemocnici

Aby proto dostál svým závazkům vůči finančnímu úřadu, musí přivolat daňového poradce k sobě domů. Doba práce poradce se tím výrazně prodlouží a s připočítaným cestovným tak může jeho odměna činit i více, než by pacient zaplatil v nemocnici. Navíc pak pacient zaplatí i darovací daň ve výši sedmi procent z celkové výše poplatku.

Jak se tedy zdá, jediný, kdo bude na tomto systému profitovat, jsou daňoví poradci. Ani oni z toho však radost nemají. „Majetkové daně jsou pro daňové poradce spíše zátěž. Spoléhat se na ně a vidět v jejich zpracování nějaký prospěch je nesmysl. Není jich tolik a nikoho by to neuživilo. Spíše se soustředíme na větší zakázky a toto poradenství je jen doplňkovou činností, kterou jen z profesní slušnosti neodmítáme,“ uvedl daňový poradce Vladimír Krejčí. Podle něj je tento systém naprosto nedomyšlený a nevydělá na něm ve finále vůbec nikdo.

Peníze zmizí v černé díře

„Nemocnice dostane peníze místo od lidí od kraje. Pak musí někdo v nemocnici vyřídit agendu s převáděním dluhů. Stejnou agendu pak musí zajistit i na kraji. To samozřejmě stojí peníze na mzdách úředníků. K podpisu ta prohlášení předávají pacientům sestřičky. Doba čekání pacientů v čekárnách se tak zbytečně prodlužuje a lidé, místo aby byli v práci a vydělávali peníze, musí sedět v čekárně. Tím často přijdou o více, než je stojí poplatek. I na daních, sociálním a zdravotním pojištění pak státu pochopitelně odvedou méně. Totéž platí i v lékárně. Za dobu strávenou ve frontě na léky by mohli lidé vydělat více jak pro sebe, tak pro stát na daních. Daňové přiznání na daň darovací pak zatěžuje opět lidi, ale i úředníky na finančním úřadě. I ti by mohli místo této agendy dělat něco jiného,“ popisuje systém ze svého pohledu Vladimír Krejčí s tím, že ve finále nevydělá nikdo a peníze z kapes lidí v podstatě jen mizí v jakési černé díře, kterou někdo od stolu vymyslel, aby se zalíbil lidem.