Z nich se lidé dozvědí nejen, na které stanoviště a kdy jejich autobus přijede či v kolik hodin odjíždí, ale také zda je bezbariérový a jak velké má případné zpoždění. To je možné díky napojení na systém krajského dopravního dispečinku IDOL, který na začátku října spustil provoz.

„Jsme jedním z prvních měst v Libereckém kraji, které se takto zapojilo do nového a moderního dopravního informačního systému," říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Lidem slouží dvě tabule. Ty jsou kvůli ochraně před vandaly umístěné v čekárně hlavní budovy autobusového nádraží, přičemž jedna z obrazovek je otočená směrem ven. Cestující tak budou mít přehled o detailech spojů nonstop.

„Data na informačních panelech jsou přímo od dopravců, kteří jsou napojení na centrální dispečink. V tuto chvíli jde o ČSAD Česká Lípa, BusLine, ČSAD Liberec a COMPAG CZ. Systém se ale bude rozšiřovat o další linky a spoje v závislosti na jednání kraje s ostatními dopravci," upřesňuje správce sítě na novoborské radnici Michal Striegl, jenž společně s odborem správy majetku celý projekt zajišťuje. Ten upozorňuje na to, že chod panelů bude probíhat po tři měsíce ve zkušebním režimu. „Společně s centrálním dispečinkem dolaďujeme jednotlivé funkce, a to například včetně podoby grafického znázornění informací o spojích," vysvětluje Michal Striegl.

Radnice už vloni investovala do hlavní budovy na autobusovém nádraží. Kromě lokálních oprav fasády modernizovala vnitřní vybavení v čekárně. Zároveň zapojila pracovníky na veřejně prospěšné práce. Ti se starají ve dvou směnách od šesté hodiny ráno do devíti večer o pořádek jak v samotné budově, tak i jejím okolí. „Instalace informačních panelů je tak z naší strany dalším krokem, jak chceme lidem zpříjemnit a usnadnit cestování v našem městě," dodává Jaromír Dvořák.

Instalace nového informačního systému, díky kterému budou mít cestující veškeré aktuální zprávy potřebné k jízdě. Zdroj: Radmila Pokorná