Na konci měsíce slavnostně odstartuje projekt chovu včel. O úly se však nebudou starat včelaři, nýbrž vězni ze Stráže pod Ralskem.

Tento projekt není mezi věznicemi žádnou novinkou, včely chovají vězni například v Jiřicích na Nymbursku. „Od zavedení chovu včel do našich věznic očekáváme nejen to, že budou obrovským společenským přínosem z hlediska udržení biodiverzity a ochrany české přírody, ale také to, že prostřednictvím tohoto programu můžeme významným způsobem přispívat k pozitivní přeměně odsouzených," řekl náměstek sekce trestní politiky Ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Ve Stráži pod Ralskem se vězni o včely budou zajímat hlavně v rámci vzdělávacích aktivit. Nejsou to pro strážské vězně první zvířata, o která se starají. Již nyní tady pečují například o tři želvy. „Celý projekt vítám. Bude součástí aktivit, které mají vězni přes den, mezi které patří například dílny. Jsem rád, že tímto chovem budou odsouzení pracovat i na vztahu k něčemu živému," říká ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislav Blahník.

Projekt chovu včel má u odsouzených posílit sebeovládání a soustředění. Při péči o úly si vězni osvojí nové dovednosti a díky komunitnímu potenciálu včelaření si mohou na svobodě vytvořit další sociální vazby.

Pro vězně by měl být pozitivní i fakt, že budou na čerstvém vzduchu a při práci u úlů budou moci přijít na jiné myšlenky než v celách. „Tito lidé tak získají před skončením výkonu trestu potřebné množství odborných znalostí i užitečných pracovních návyků, které mohu velmi dobře využít ve svém dalším životě. Včelaření jim tak může být nejen koníčkem, ale i zajímavým přivýdělkem či zaměstnáním užitečným nejen jim samým, ale i celé společnosti," doplňuje náměstek Zimmel.

Inspirací pro vězeňské včelaření bylo i Norsko, kde tvoří chov včel úspěšnou součást resocializačních programů. Zkušenosti s včelařstvím mají i věznice v Itálii, na Novém Zélandu nebo v USA. Podle zahraničních ohlasů má včelaření pozitivní vliv na psychiku vězňů, vede k respektování zákonitostí práce se včelstvem a snižuje vnitřní agresi.