Nový vzhled dostala autobusová zastávka na Sloupské ulici v Novém Boru. Její prostory v minulých dnech totiž výmalbami s lesní tématikou zkrášlily děti z DDM Smetanka, a to v rámci projektu 72 hodin pro náš kraj.

Ten zorganizovalo sdružení Liberecká občanská společnost s cílem zapojit místní obyvatele do rozvoje komunit a přispět ke zlepšení života měst a obcí, a to formou různých prospěšných aktivit.

Město Nový Bor se projektu účastnilo prostřednictvím Odboru životního prostředí Městského úřadu (OŽP) a Domu dětí a mládeže Smetanka. „Dětem se tu během několika dní podařilo vykouzlit příjemné prostředí, které přispěje ke zlepšení vzhledu této lokality," zhodnotila výsledek úsilí malých malířů  Jitka Kopčáková, vedoucí OŽP.

Farní charita dobrovolníkem pro město

V České Lípě dobrovolníci čistili oba břehy řeky Ploučnice.Akce probíhala v sobotu také v České Lípě. Zaměstnanci Farní charity, děti klientek z azylového domu Jonáš a tři klienti dětského klubu Koule uklízeli odpad z obou břehů podél řeky Ploučnice, a to směrem od lávky v parku Milady Horákové po proudu k bývalému objektu prádelny a čistírny, a odstranili plevel ze zídek a schodů u autobusových zastávek U jezu.

„Doufáme, že jsme letošním přispěním upozornili na tuto jedinečnou akci a pro příští rok podnítíme vlnu zájmu o dobrovolnictví pro město. Stojí to za to," říká za Farní charitu Česká Lípa Jiří Gottlieber.

Ruku na to i v Dubé

Na výzvu České rady dětí a mládeže se do projektu 72 hodin – Ruku na to! zapojili i žáci Ekoškoly v Dubé.  Smyslem projektu bylo  mimo jiné ukázat dětem a mladým lidem, že když spojí své síly a vykonají zdarma kus práce, dostaví se výsledek, který může být až překvapivě dobrý.

„Vedení školy ve spolupráci s městskou ekoložkou připravilo plán ulic, které byly přiděleny jednotlivým třídám a v pátek se pak třídy vydaly na úklid. Společné zážitky a společná aktivita třídy i školy jako celku přispěla k upevnění vztahů mezi dětmi a přispěla ke zkrášlení našeho města," hodnotí projekt učitelka Jana Mašková.

Přidali se hasiči

Další dobrovolníci, kterým není lhostejný vzhled města, ve kterém žijí, se našli v Doksech. Místní sbor dobrovolných hasičů společně s kolektivem mladých hasičů, kteří si říkají Soptíci, vyrazili pomoci s úklidem do areálu mateřské školy v Pražské ulici.