O šestatřicet milionů korun může být chudší městská kasa v Kamenickém Šenově. Tolik požaduje odvést do státní kasy českolipský finanční úřad za porušení dotačních podmínek při stavbě kanalizace v takzvaném Dolním Šenově. Pokud představitelé radnice neuspějí s odvoláním, je vyměřený odvod a penále pro město se zhruba 40 milionovým rozpočtem, který je o dva a půl milionu ve schodku, likvidační.

Nedodrželi lhůtu

Šenovští se provinili tím, že část kanalizace, která se v Dolním Šenově realizovala s podporou státních peněz v letech 2002 až 2006, začali odprodávat Severočeské vodárenské společnosti dříve, než jak stanovovaly dotační podmínky. Ty je původně zavazovaly k desetiletému vlastnictví, lhůta se posléze po povolení Státního fondu životního prostředí zkrátila na polovinu. K prodeji se ale přistoupilo již dva roky po výstavbě.

„Finanční úřad shledal při kontrole zhruba devět pochybení, z nichž nejzávažnější byl prodej dříve než za pět let. Protože je vyměřená částka pro nás likvidační, požádali jsme ministerstvo financí o pozdržení platby a nyní čekáme, zda nám alespoň část odpustí,“ řekl starosta František Kučera.
V případě Kamenického Šenova se ale nejedná o jediné pochybení v čerpání státních dotací.

Koberec za 400 tisíc

Jen loni na jaře jim finanční úřad naúčtoval vrátit do státní kasy více než 40 milionů za pochybení při výstavbě domu s pečovatelskou službou. Kontrolorům se nelíbilo proplacení prací, na něž se nevztahovala státní dotace a zejména opožděné vyúčtování o šest měsíců. V tomto případě byla jednání předešlého vedení radnice s úřady úspěšná, podařilo se jim vyměřenou sankci ponížit na 1, 4 milionu, která nyní čeká na zaplacení.

Umořených z konce loňského roku je už 390 tisíc z původních 700 tisíc za zátěžový koberec v místní knihovně. Podlahová krytina se městu výrazně prodražila díky tomu, že práce byly vyfakturované subdodavateli a nikoliv firmě, která vyhrála výběrové řízení na stavbu knihovny.

Administrativní chyby, které nyní plně dopadají na městský rozpočet, stálo předloni křeslo starostu Otu Raitera a rovněž místostarostu Jiřího Vičana, které zastupitelé kvůli špatnému hospodaření odvolali po jedenácti letech z čela radnice.

Budou hledat viníka

To, že městská kasa může být chudší o celkem 38 milionů, vyvolalo mezi některými zastupiteli a obyvateli města velkou vlnu nevole a žádali, aby tak závažná pochybení nenechali bez odezvy. Pavel Půček navrhl, aby celou záležitost přešetřil kontrolní výbor, jehož je předsedou. Na základě výstupu by pak představitelé města mohli podat trestní oznámení.

Oproti tomu na nic nečekat a obrátit se rovnou na policii požadoval bývalý zastupitel Jan Marek. „Pojmenujte problém přímo a podejte trestní oznámení na neznámého pachatele, aby bylo jasné, kdo může ať politicky nebo fyzicky za vzniklé škody. Oproti předešlému vedení znáte přímou škodu a můžete jednat,“ řekl Jan Marek.

Jeho návrh nepovažovalo vedení radnice a radní za příliš šťastný. „Nejdříve by se tím měl zabývat kontrolní výbor a teprve poté můžeme uvažovat o trestním oznámení. To ostatně může klidně podat kdokoliv z města, nejen zastupitelé nebo radní,“ reagoval Harry Knie.

Zdrženlivý byl i starosta František Kučera: „Posečkal bych, jak dopadneme na ministerstvu financí. Máme příslib, že by nám mohli ponížit vyměřenou částku. Jestli někdo podá trestní oznámení, mohli bychom to jen pokazit.“

Zastupitelé v závěru odsouhlasili původní návrh Pavla Půčka, aby kontrolní výbor prověřil udělené odvody a penále za kanalizaci, dům s pečovatelskou službou a knihovnu.Pavel Půček navrhl, aby celou záležitost přešetřil kontrolní výbor, jehož je předsedou. Na základě výstupu by pak představitelé města mohli podat trestní oznámení.

Oproti tomu na nic nečekat a obrátit se rovnou na policii požadoval bývalý zastupitel Jan Marek. „Pojmenujte problém přímo a podejte trestní oznámení na neznámého pachatele, aby bylo jasné, kdo může ať politicky nebo fyzicky za vzniklé škody. Oproti předešlému vedení znáte přímou škodu a můžete jednat,“ řekl Jan Marek.

Jeho návrh nepovažovalo vedení radnice a radní za příliš šťastný. „Nejdříve by se tím měl zabývat kontrolní výbor a teprve poté můžeme uvažovat o trestním oznámení. To ostatně může klidně podat kdokoliv z města, nejen zastupitelé nebo radní,“ reagoval Harry Knie.

Zdrženlivý byl i starosta František Kučera: „Posečkal bych, jak dopadneme na ministerstvu financí. Máme příslib, že by nám mohli ponížit vyměřenou částku. Jestli někdo podá trestní oznámení, mohli bychom to jen pokazit.“ Zastupitelé v závěru odsouhlasili původní návrh Pavla Půčka, aby kontrolní výbor prověřil udělené odvody a penále za kanalizaci, dům s pečovatelskou službou a knihovnu.