Obyvatelé Nového Boru budou v roce 2019 platit za svoz a likvidaci komunálního odpadu i nadále 600 korun. Rozhodli o tom zastupitelé města na svém listopadovém zasedání.

Poplatek za komunální odpad, který se každoročně stanovuje samostatně, zohledňuje skutečné náklady města spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu. „Celkové náklady vloni dosáhly na částku 6,581 milionu korun. Na poplatcích vybereme zhruba dvě třetiny, zbývající část doplácíme z rozpočtu města,“ uvedla místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

Místní poplatek za odpady se v Novém Boru naposledy navýšil v roce 2017, kdy se částka zvedla po deseti letech o sto korun na osobu, tedy z 500 na 600 korun. K tomuto kroku tehdy zastupitelé přistoupili proto, aby se snížila suma, kterou za odpadové hospodářství musí město každý rok doplácet.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu se skládá z pevné částky 250 korun, která je stanovená zákonem. Zbývající část zohledňuje skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Její maximální výše je 750 korun. Obec si tak může účtovat za odpady až tisíc korun ročně. „Tak vysoko jít nechceme, respektujeme určitou hranici solidárnosti a držíme se nižší hranice,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Obyvatelé města mají možnost snížit své výdaje za odpady, pokud se zapojí do motivačního programu třídění papíru a plastů do pytlů označenými čárovými kódy. Ty si mohou zdarma vyzvednout na městském úřadě. „Za každý odevzdaný jeden kilogram plastu se sazba poplatku sníží o 1,50 Kč, u papíru je to pak čtyřicet haléřů,“ upřesňuje Zdeňka Schreibová, vedoucí technického oddělení, zeleně a komunálního odpadu na novoborském městském úřadě. Dlužníci za odpady nemají nárok na čerpání této formy úlevy.

V Novém Boru, Arnultovicích, Janově, Pihelu a Bukovanech mají lidé k dispozici na 73 místech celkem 987 nádob na tříděný odpad. Vedle toho mohou obyvatelé města zdarma odvážet objemný odpad do sběrného dvora.