Jako nepřiměřenou vidí vedení Dubé cenu za svoz a likvidaci odpadů, kterou bude muset od příštího roku platit firmě AVE CZ. Podle nové smlouvy bude město v následujících sedmi letech stát odpadové hospodářství přes dvaadvacet milionů korun. Na poplatcích, které radnice vybírá za svoz odpadů od občanů, by se nové podmínky zatím nijak odrazit neměly.

Firma městu letos vypověděla smlouvu a radnice byla nucena vyhlásit výběrové řízení, aby byl svoz odpadů zajištěn i v příštím roce. Do něho se ale dotyčná firma přihlásila znovu a s nejnižší cenovou nabídkou vyhrála. „Slovo nejnižší je v uvozovkách, neboť výše nabídkové ceny dalece předčila naše očekávání. Nárůst roční platby za poskytované služby by dle předložené nabídky mohl činit až 68 procent, což je z mého pohledu zcela nehorázné," upozorňuje starostka Zdeňka Šepsová.

Podle vedení firmy bylo vypovězení původní smlouvu jediným možným východiskem. „Smlouvu s městem jsme převzali v roce 2008 akvizicí společnosti Remondis. Cena byla stanovena paušálně a zahrnovala svoz směsného komunálního odpadu bez omezení počtu nádob na odpad, který se stále navyšoval. Zakázka byla pro nás tím pádem postupně více a více prodělečná a to až v řádech sto tisíců korun ročně. Jediné východisko bylo smlouvu vypovědět a zúčastnit se nového výběrového řízení," uvádí Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství.

Podle ní nová cena odráží reálnou situaci na trhu. „Cena zahrnuje technické podmínky jako je například osazení vozidel GPS a přístup města do systému či osazení nových nebo opravených nádob, a zohledňuje také podmínky poskytování služby včetně neadekvátně vysokých pokut za nedodržení harmonogramu," dodává Ivácková.

Zahnáni do kouta

Město s kvalitou služeb nebylo vždy na sto procent spokojené. „Některé služby, zejména pak nepravidelné a permanentně urgované vývozy separátů především pak skla, jsme zejména v letních měsících vnímali jako obrovský problém," uvádí starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Firma se brání, že žádné stížnosti nezaznamenali. „V poslední době jsme od města nezaznamenali zásadní stížnosti na námi poskytované služby."

Výsledkem výběrového řízení se ale i tak muselo vedení města podle zákonů řídit. „Bylo jasné, že město bylo zahnáno do pomyslného kouta z jediného důvodu, a to aby svozová firma dosáhla svého. Smlouva na sedm let bude pro Dubou představovat náklady na odpadové hospodářství ve výši téměř 22 milionů 400 tisíc korun bez DPH. S tím se však nehodláme spokojit a tak přes nezbytný podpis smlouvy budeme i nadále hledat způsob, jak tyto náklady co nejvíce snížit," říká Šepsová.

Tomu by mohlo pomoci lepší třídění odpadů. „Každý vytříděný kilogram papíru, plastů, skla, železa či nápojových kartonů se počítá a čím více vytřídíme, tím více poté dostaneme na odměnách od autorizované společnosti EKO-KOM. Tyto prostředky alespoň částečně pokryjí jinak stále se navyšující náklady na odpady," doplňuje starostka Dubé.

Dobrou zprávou pro obyvatele Dubé je, že i přesto nebude město lidem zvyšovat poplatky. „Pro příští rok neplánujeme poplatek navyšovat. Jako jedni z mála tak držíme výši tohoto poplatku dlouhodobě na stejné výši, a to 450 korun za trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt," uvádí Šepsová.

Například počtem obyvatel podobně velké Ralsko obdobné starosti s odpadovým hospodářstvím nemá. „Naší výhodou je určitě skládka, která je na našem území a za ni nám vlastník ze zákona platí za každou uloženou tunu, takže nás to až tolik nezatěžuje. Občané Ralska platí za odpad 400 korun za rok," uvedl starosta Ralska Miloš Tita.

V České Lípě občané za svoz odpadu neplatí vůbec. Je tomu tak od roku 2010, kdy vedení města zvýšilo daň z nemovitosti.