Část velkého parkoviště s desítkami stání má zdravotnické zařízení v pronájmu od města posledních sedm let. „Před časem si nemocnice podala žádost, aby mohla zpoplatnit parkování nebo pronajmout plochu třetí osobě. Veškeré příjmy z parkovného by pak šly ve prospěch nemocnice," uvedla Hana Moudrá.

S tím ale radní nesouhlasili. Odporovalo by to původnímu účelu pronájmu. „Parkoviště jsme nemocnici pronajali proto, aby měli pacienti, zaměstnanci nebo návštěvy možnost bezplatně zaparkovat co možná nejblíže zdravotnickému zařízení. I kvůli tomu má nemocnice od města parkoviště pronajaté jen za tisíc korun na rok. Pokud bychom povolili zpoplatnění parkoviště, šli bychom proti našemu původnímu záměru," doplnila Hana Moudrá s tím, že tak budou lidé pod nemocnicí i nadále parkovat zadarmo.

Podle mluvčího českolipské nemocnice Petra Pokorného se management nemocnice nechystá na své žádosti trvat.

„Výběr parkovného není aktuální. Před námi je výběr nového vedení nemocnice a realizace projektu zateplení," dodal Petr Pokorný.