Tumáš černého Petra. Tumáš babu a teď je řada na tobě. Podej žalobu.

Jako zvláštní hra na babu působí dohra, kterou má spor o parkování v České Lípě. Podnikatel Karel Bezucha, který do letoška provozoval parkovací plochy v České Lípě a který nesouhlasí s výpovědí od města, se snaží radnici donutit, aby na něj podala žalobu, a aby se tak jeho případem zabýval soud.

Pro „získání" žaloby je zřejmě Bezucha ochotný udělat hodně. První krok už udělal: nezaplatil Lípě splátku nájemného. A tvrdí, že město ho po něm nevymáhá.

„Nemůže existovat racionální vysvětlení, proč dva měsíce po splatnosti uhrazení nájmu město jako věřitel nepostupuje v souladu se zákonem o obcích a nečiní řádné kroky k tomu, aby vzniklá škoda byla vymáhána. Celou dobu od prvního dne přitom mají mé i písemné stanovisko, že nájem neuhradím a očekávám soudní spor," napsal Karel Bezucha ve svém vyjádření, které poskytl redakci.

Vymáhací oddělení

Z vyjádření je nicméně také zřejmé, že Městský úřad v České Lípě už celou věc postoupil svému oddělení pro vymáhání pohledávek, které je s podnikatelem v kontaktu.

Vedení města navíc potvrdilo, že o Bezuchově postupu ví a že si to nehodlá nechat líbit. „Proto jsme celou věc už také předali našemu právnímu zástupci, který to v tuto chvíli řeší. Vymáhat to budeme, ale asi to nebude takový postup, jak si představuje pan Bezucha," uvedl pro Deník místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.

3 Podnikatel Karel Bezucha nezaplatil městu Česká Lípa nájem za tři měsíce, jde o poslední tři měsíce roku 2013. Podnikatelovým dluhem se zatím neúspěšně zabývalo oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek na Městském úřadu v České Lípě. Vedení města už také pověřilo svého právního zástupce, aby stanovil další postup.

Karel Bezucha dokonce tvrdí, že je stále nájemcem parkovacích ploch v České Lípě. Místostarostovi města dokonce adresoval dopis, ve kterém ho vyzval, aby při parkování řádně platil parkovné jako ostatní občané v souladu s platným nařízením města. „Nic Vás neopravňuje k tomu, abyste si vystavil jakousi „parkovačku", a tím krátil tržby, které budu požadovat vyplatit," vzkázal Bezucha druhému nejvýše postavenému politikovi ve městě.

Jiří Kočandrle ale upozorňuje na to, že podnikatel se dál cítí být nájemcem, ale nic proto nedělá.

„Výpověď smlouvy, kterou dostal, nijak nezpochybnil, navzdory svým tvrzením. Klidně to mohl dát k soudu, který by rozhodl, zda výpověď smlouvy byla v souladu se zákonem. Ale on to neudělá, on se s námi soudit nechce, ale chce dotlačit nás, abychom se my soudili s ním," řekl místostarosta.

Ze sporu o parkování v České Lípě se tak stala „zákopová válka", ve které obě strany zůstávají na svých pozicích a vzájemně si přenechávají právo prvního výstřelu. Další postup je nyní v rukou právního zástupce města, který zřejmě bude hledat způsob, jak po podnikateli vymáhat nezaplacené nájemné a nepodat na něj žalobu.