„Oproti původnímu plánu jsme ale výstavbu plotu protáhli až ke kostelu a k budově Místního centra vzdělávání. Důvodem je, že pro příští rok plánujeme zorganizovat letní příměstské tábory, které by měly být u fotbalového hřiště a právě u kulturního centra. Proto je důležité, aby byl pozemek uzavřený,“ vysvětlil místostarosta Ralska Václav Bilický.

Zároveň s tím došlo rovněž k úpravě travních ploch a položení zámkové dlažby. „Díky změnám oproti prvotnímu projektu se nám podařilo snížit náklady. Získané finanční prostředky jsme tak mohli investovat do dalších terénních prací,“ podotkl Václav Bilický.

Podle něj tak v žádném případě nedojde k překročení původně stanoveného finančního limitu. „Vyčleněná částka ve výši zhruba jeden a půl milionu korun zůstává stále stejná. Jen poslouží k vykonání většího množství práce,“ zdůraznil ralský místostarosta.

Práce měly být ukončeny již koncem léta. Ke zpožděnému předání však došlo kvůli průtahům ve vztazích mezi společností, která výstavbu provádí, a jejím dodavatelem. Tu zapříčinila porucha v zinkovně, z níž se odebíral materiál potřebný na plot.