Ten potrestal obec Kravaře za to, že na webových stránkách zveřejnila jména dvou obyvatel, jejichž drobné krádeže se řeší v přestupkovém řízení, za které musí obec platit.

Podle úřadu se obec provinila, „neboť zpracovala osobní údaje způsobem, který neodpovídá stanovému účelu". „Údaje o fyzické osobě jsou ve spojení s popisem spáchaného přestupku i s ohledem na velikost obce (836 obyvatel) nepochybně osobní údaje, neboť se vztahují k jednoznačně určitelnému subjektu," rozhodla Vanda Foldová, ředitelka odboru správních činností na Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kravařští rozhodnutí nepřijímají. „Určitě na to budeme reagovat. Už se to připravuje," uvedl starosta Kravař Vít Vomáčka. Obec může na rozhodnutí odpovědět do 15 dnů podáním rozkladu předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

Úřad vytýká obci řadu dalších věcí. Uvádí například, že tím, že obec postupuje podle veřejnoprávní smlouvy přestupkovou agendu Městskému úřadu v České Lípě, stává se vlastně správcem osobních údajů. „Jejich zveřejněním prostřednictvím webových stránek byl tento účel zjevně překročen a osobní údaje byly zveřejněny bez souhlasu osobních údajů," napsala v rozhodnutí Foldová.

Přitěžující okolnosti

Rozhodnutí také hovoří o porušení práva na ochranu soukromého a rodinného života. Tvrzení Kravař, že se jedná o snahu o transparentnost, označil úřad jako irelevantní. Úřad také upozorňuje, že správní přestupkové řízení se vede jako neveřejné. „Záměrem zákonodárce tedy zjevně nebylo, aby byli pachatelé přestupků (či dokonce údajní pachatelé) „trestáni" zveřejním svých osobních údajů," vytýká ÚOOÚ.

Ten se rozhodoval také podle „přitěžujících okolností". Tak označil například fakt, že Kravaře zveřejnily jména dvou zlodějíčků na internetu, což je podle ÚOOÚ nevratné. Jako přitěžující zhodnotil úřad také tu skutečnost, že Kravaře jména a popis skutků zveřejnily ve chvíli, kdy přestupkové řízení se zveřejněnými „pachateli" nebyli pravomocně rozhodnuté.

Starosta Kravař Vít Vomáčka už dříve upozornil, že našlapování kolem lidí, kteří páchají škody v obci, nemá logiku. „Na jedné straně musíme jako představitelé obce zveřejňovat své majetkové poměry s celou řadou osobních údajů, a přitom jsme nic zlého neudělali, a na druhé straně abychom chránili ty, kteří působí obci škodu, a ještě se jim omlouvali," uvedl starosta.

Kanály na začátku

Jeho postoj vzbudil vlnu pochvalných reakcí. Lidé ze všech koutů republiky do Kravař psali, že postup obce podporují a stojí za ním.

Celá kauza vznikla na začátku srpna poté, co obyvatel Kravař Lukáš Zásměta odcizil kanálové rošty v jedné ulici, rozštípal je a prodal ve sběrně. Zásmětu dopadla policie, jeho případ ale postoupila do přestupkového řízení, ze které musí platit obecní pokladna. Starostu Kravař to dopálilo a rozhodl se zveřejnit, za co a kvůli komu obec musí platit.