Pily v hodnotě 12 500 korun propadly státu na základě rozsudku Okresního soudu v České Lípě. Dva pachatelé jimi neoprávněně vytěžili a následně odcizili celkem 62 dubů, jedenáct olší a osm dalších stromů a tím způsobili škodu státnímu podniku Lesy ČR a Povodí Ohře, soukromému majiteli a také městu Zákupy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě pily nabídl prostřednictvím svých webových stránek a zájem projevila právě nezisková organizace Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov. Zaměstnanci českolipského ÚZSVM již funkční pily ústavu bezplatně předali.