Tůně ve vybraných přírodních rezervacích a památkách Českolipska vznikly jako místo, kde budou moci žít a rozmnožovat se silně ohrožené druhy žab i jiných živočichů. Plnit však budou i další, aktuálně velmi důležitou funkci. „Je příjemným překvapením, že drtivá většina nových tůní se i v takto suchém roce začíná hned plnit vodou. Doufáme, že k jejich naplnění brzy přispějí i srážky a tyto plochy tak pomohou nejen živočichům, ale i tolik potřebnému udržení vody v krajině,“ uvádí krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Jiří Löffelmann.

Liberecký kraj nechal v přírodních památkách na Českolipsku vybudovat celkem 40 tůní. Mají zlepšit kvalitu prostředí zejména pro chráněnou kuňku ohnivou, ale přispějí i k zadržování vody v krajině.

Různě velké a tvarované tůně mají především zlepšit kvalitu prostředí pro chráněnou kuňku ohnivou. V Libereckém kraji kuňky žijí jen na několika místech v Českém ráji, v tůních v nivě Ploučnice a Šporky a právě na rybničních soustavách na Českolipsku. Jsou totiž dost náročné na podobu vodních ploch, které jsou ochotné osídlit.

Vybírají si výhradně mělké a zarostlé stojaté vody, které musí být také dobře osluněné. To však v současné době splňuje málokterý rybník. „Projekt proto zahrnoval také kácení náletových dřevin tak, aby byly osluněné břehy stávajících rybníků i tůní, a kosení rákosin či podmáčených luk,“ dodává Löffelmann.

Veškeré náklady na úpravy rybničních soustav pokryla dotace z Evropské unie. „V současné době Liberecký kraj připravuje podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou,“ říká Löffelmann. O vhodné podmínky v posledních letech přicházejí i další druhy žab, třeba velmi vzácná a kriticky ohrožená ropucha krátkonohá, která žije a rozmnožuje se pouze na otevřených písčinách v pískovnách na Českolipsku.

„V těchto lokalitách však v poslední době zanikají vhodné vodní biotopy a také rekultivace pískoven na borové monokultury může způsobit možný zánik posledních dvou populací této ropuchy v regionu,“ podotýká ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a zoolog Zdeněk Vitáček.

Uměle budované tůně a vodní plochy podle Vitáčka prospívají i rosničce zelené nebo čolkům, kteří je rádi osidlují. „Nejvzácnějším a kriticky ohroženým čolkem v regionu je čolek velký, který žije v tůních a mokřinách na Dubsku, jižním okraji České Lípy nebo na Práchni,“ dodává Vitáček.  Na Českolipsku se vyskytuje silně ohrožený mlok skvrnitý.