Advent (z latinského slova „adventus“ - příchod) označuje v křesťanském smyslu slova příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.

„Advent, to jsou z vnějšího pohledu čtyři neděle před Vánocemi, kdy si věřící připomínají dobu, kdy lidstvo očekávalo narození Spasitele. Advent je dobou přípravy a připomenutí si toho, že se Kristus v čase narodil. Advent je dobou klidu, ve které se mají lidé „ztišit“. Dnes je to spíše doba horečných nákupů a pomalu už vánočních koled a stromečků. Advent byl původně dobou postní, dobou usebrání, kdy lidé chodili na ranní roráty a zpívali, že má přijít Vykupitel. Doba se dnes, bohužel, stala hektickou. Místo usebrání nás obchodní řetězce za zvuku koled intenzivně masírují, abychom co nejvíce nakupovali, takže nás pak koledy na Štědrý den už ani nebaví, protože je slyšíme po celý advent,“ říká probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O. Cr.

„Druhý pohled na advent je mnohem hlubší – je to setkání s Ježíšem Kristem v budoucnosti. Je to očekávání příchodu Krista na konci věků. To je ten advent našeho života - že se jednou setkáme s Pánem Ježíšem tváří v tvář,“ dodal.

Počátky adventní liturgie coby přípravy na slavení Narození Páně (tj. Ježíše Krista) sahají do období konce 4. století. Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle adventní se nazývá Gaudete (latin. radujte se) a v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou (coby barvu radosti z toho, že se oslava Narození Páně (Vánoce) přiblížila).

Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12).

(zdroj: wikipedia.org a vira.cz)

Připravila Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického