Účast na kurzech s environmentální tématikou je bezplatná. Zájemci se mohou za vedení odborníků ze střední školy i z praxe dovědět mnohé z oblastí krajinných typů kolem nás, bioodpadů a jejich zdrojů, přírodní prostředí, zahradnictví - květinářství v krajině, zeleň a využívání multimedií, e-learningu a jiných moderních metod.

Výuka probíhala o víkendech tak, aby účastníci kurzu měli dostatek času na její absolvování. Celkem se zúčastnilo čtyřicet osm posluchačů,“ uvedla Renata Václavíková, manažerka projektu.

Všechny přednášky proběhly na vysoké odborné úrovni. Dalším důležitým momentem výuky byla diskuze lektorů s posluchači, a to především o náplni jednotlivých modulů tak, aby moduly měly pro posluchače praktický efekt,“ doplnila Renata Václavíková.

Náměty a připomínky zohlední pořadatelé kurzů především při tvorbě e-learningu v prostředí Moodle a dále pak při navazující kontaktní výuce. Ta je připravená na jarní měsíce roku 2011. Frekventanti kurzů budou mít na programu exkurze, aby přednesenou teorii mohli porovnat s reálnou praxí.
Účast v tomto kurzu není uzavřena a především díky vývoji e-learningu budou moci případní další zájemci naskočit do „rozjetého vlaku“ projektu.

Zájemci mohou získat podrobnější informace, nebo kontakt na SOŠ Česká Lípa na www adrese: http://www.szes.clnet.cz/projektyeu v rubrice kontakty.