Liberecký kraj, který je investorem stavby, získal na zhruba kilometr a půl dlouhý úsek dotaci z Evropské unie, která pokryje většinu celkových nákladů vyčíslených na 47 milionů korun.

„Na stavbu obchvatu Zákup získáme evropskou dotaci, jejíž výše může činit přes 41 milionu korun,“ upřesnil krajský radní Michal Kříž (ANO). Projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení zajistilo město Zákupy. To se bude na stavbě podílet dvěma miliony korun, za něž se vybudují chodníky a veřejné osvětlení. O stavbu se postará společnost PORR.

Svojkov na Českolipsku O rok déle si obec Svojkov na Českolipsku udrží za Liberecký kraj titul Vesnice roku.
Soutěž Vesnice roku se kvůli koronaviru ruší. Titul pro Svojkov se prodlouží

Nový úsek povede z velké části po staré silnici vedoucí okolo areálu státního zámku, která vznikla v místech bývalé drážní vlečky. Je ovšem potřeba asi třímetrovou cestu podstatně rozšířit. Součástí stavby je také 160 metrů dlouhá protihluková zeď, přeložky inženýrských sítí a příkopy k odvádění vody. Obchvat zčásti povede rovněž po hrázi místního rybníka, kterou bude třeba zpevnit a upravit odtok s přepadem. Rybník je navíc domovem pro žáby, kterým bude sloužit nový podchod pod silnicí.

Vznikne také chodník v místě napojení obchvatu v Nádražní ulici s přechodem pro chodce a ochranným ostrůvkem. „Nový obchvat odvede dopravu z města, díky čemuž nejenže bude v centru klidněji, ale zlepší se tam i životní prostředí. Obchvat umožní bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Sviták (SLK).

Workoutové hřiště v České Lípě.
Lípa zmírnila zákazy. Školky jsou zavřené, otevřela se sportoviště

Zákupská radnice usilovala o odklon rušné dopravy několik let. Nová silnice by měla zklidnit hlavně ulice Mimoňská, Borská a také náměstí Svobody. Právě tudy nyní vede jediná cesta, kterou se mohou kamiony dostat do průmyslové zóny v Nových Zákupech. Těžká auta projíždí centrem a středem městské památkové zóny. „Prakticky jediným řešením, jak dostat z historického jádra města transitní dopravu, je výstavba obchvatu,“ konstatoval starosta Zákup Radek Lípa (SLK). Podle něj projížděly poslední roky přes náměstí kolem historicky velice cenného sloupu Nejsvětější trojice více než dvě stovky kamionů denně.

„Obyvatelům přilehlých ulic praskají domy, v místech zúžení komunikace je nebezpečno, na přechodech pro chodce hlídkuje městská policie,“ popsal starosta Lípa. Pro všechny tyto důvody přistoupilo město v roce 2008 k přípravě obchvatu. Postaralo se o výkup pozemků nezbytných pro stavbu, o projektování přeložek elektrického vedení a dalších záležitostí spojených se záměrem.

Situaci zkomplikoval jeden vlastník pozemku. Přestože město splnilo všechny jeho podmínky, pozemek neprodal a přestal komunikovat. Město požádalo o vyvlastnění, k čemuž došlo po několika letech.
Podle starosty by samotné město nemělo na takovou stavbu dostatek peněz. „Nejdůležitějším faktorem pro realizaci obchvatu byl v roce 2015 příslib Libereckého kraje na zafinancování celé stavby. Dohodli jsme se, že město zajistí pozemky a projekt, kraj zrealizuje a zaplatí stavbu,“ popsal vývoj Radek Lípa. „Do konce roku bude s průjezdem kamionů městem konec,“ dodal.

Velikonoční jarmark s doprovodným programem mohli navštívit lidé v Památníku K. H. Máchy v Doksech v roce 2013.
Z archivu Deníku: Tak jsme slavili Velikonoce na Českolipsku