„Zdravotní stav pracovníků záchranky se sice zlepšuje, u poloviny z nich ovšem přetrvávají respirační a kožní obtíže, jeden kolega je v pracovní neschopnosti,“ sdělil mluvčí ZZS Michael Georgiev. Ten v Hamru také pomáhal, cítil nevolnost, ale nyní mu je už lépe. Podle něj se celkem 23 zaměstnanců záchranky podrobilo preventivní prohlídce nařízené Krajskou hygienickou stanicí LK. „Tyto prohlídky zahrnovaly především vyšetření krve a spirometrii, někteří byli na vyšetření CT,“ upřesnil Georgiev.

Mnohem lépe vyšli z pracovního nasazení u mimořádné události v provozu na likvidaci nebezpečných odpadů firmy Purum profesionální hasiči. Žádný z nich se v nebezpečném prostředí nezranil. Podle jejich mluvčí Lucie Hložkové se všichni zasahující hasiči preventivně podrobili lékařské prohlídce v souvislosti s možnou intoxikací chemickými látkami. „Přestože nemají zdravotní obtíže, jsou i nadále pod lékařskou kontrolou, která dosud neodhalila žádné zdravotní komplikace. Žádný ze zasahujících hasičů nebyl v pracovní neschopnosti,“ ujistila Hložková. V areálu firmy fungovala i chemická laboratoř hasičského sboru a hasiči zachránili celkem osm osob, které předali do péče ZZS, z toho dvě osoby byly v bezvědomí.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme nijak komentovat průběh zásahu. Jakmile se věc řádně prošetří a budeme vědět přesně, co se v místě události stalo, budeme informovat,“ řekla Lucie Hložková.

Jak konstatoval náměstek hejtmana Libereckého kraje Přemysl Sobotka, počet kontaminovaných osob přesáhl šest desítek. „Všem zasaženým přeji brzké uzdravení a děkuji našim záchranářům za práci, kterou odvedli na místě výbuchu. Jsou to profesionálové,“ vzkázal Sobotka. „Také je třeba poděkovat vojákům z Liberce, kteří dekontaminovali sanity.“

Zdraví je proiritou

Podle náměstka se potvrdilo, že ochrana zdraví musí být absolutní prioritou pro všechny složky integrovaného záchranného systému. A ocenil, že ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Liberci Vladimír Valenta vydal nařízení o kontrolách zasažených osob. V rámci nich probíhala vyšetření pro sirovodík a sulfidy a vyšetření ledvinných, jaterních a plicních funkcí s tím, že je nutné další odborná vyšetření provést v návaznosti na zdravotní stav a na toxikologii zjištěných chemických látek. „Zúčastnění jsou informováni o zjištěných chemických látkách, ale ke zdravotnímu stavu a průběhu akce se z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví nevyjadřujeme,“ uvedla Zuzana Balašová z KHS.

Jak informovala, dostupná měření k datu vydání rozhodnutí signalizovala výskyt sirovodíku, kyseliny sírové, chloru a dimetylsulfidu. „S ohledem na účinky těchto látek byla první prohlídka nařízena bezodkladně po doručení rozhodnutí a další za 10 dnů po mimořádné události s tím, že o eventuální další lékařské prohlídce nebo dalším postupu vyšetření rozhodne lékař,“ zmínila Balašová.

Havárii z 19. listopadu v průmyslovém objektu, při které zemřel jeden ze zaměstnanců, vyšetřují kriminalisté. „Stále probíhají úkony trestního řízení pro obecné ohrožení z nedbalosti, které prověřují událost ve všech jejích souvislostech. Jedná se o fázi prověřování, což znamená, že ještě nikdo nebyl obviněn,“ informovala policejní mluvčí Ivana Baláková. Policisté, kteří v Hamru zasahovali, jsou pod zdravotnickou kontrolou a podrobují se zdravotním prohlídkám. „Zhruba třetina z nich udává zdravotní potíže. Jedná se například o kašel nebo podrážděné sliznice v nose, krku a dutině ústní,“ přiblížila Baláková.