Pro udělení dotace byto vytipovaných sedm témat. „Díky nim by mělo dojít ke zlepšení situace ve školách, především ke zlepšení čtenářské i informační gramotnosti. My jsme vybrali využívání informačních technologií ve výuce a výuku cizích jazyků,“ vysvětlila Petra Matysová.

Škola obdržela šedesát procent z celkové částky. Velká interaktivní tabule, nové počítače pro žáky i pro pedagogy, dataprojektor – to vše už z dotace stihli pořídit ještě před začátkem školního roku.

A že se ředitelka školy v Okrouhlé spolupracovat s Evropskou unií rozhodně nebojí, dokazuje i fakt, že žáci i pedagogové jsou aktivně zapojení do příhraniční spolupráce s německou obcí Raichenbach.

Cílem projektu je podpora takového chování, jednání a života obyvatel venkovských oblastí Euroregionu Nisa, které je ohleduplné vůči životnímu prostředí. „Už máme za sebou několik vydařených akcí, například letní stanový tábor v Německu, kde si děti mimo jiné užily i sjíždění řeky Nisy. To vše samozřejmě za finanční podpory Evropské unie,“ popsala spolupráci Petra Matysová.

A na podzim už žáky z Okrouhlé čeká dvoudenní pobyt v Německu, kde si v rámci Kinderolympiády změří své síly proti německým žákům a v neposlední řadě dvoudenní návštěva německých žáků v Okrouhlé, při které by měli naopak poznávat krásy Českolipska a okolí obce.

Adéla Vachtová