Třinácté burzy se účastní sedmatřicet škol a také čtyři firmy. Spoluorganizátorem je úřad práce, který poskytuje informace o oborech, poradenství i přehled středních škol.

Návštěva stánku jednotlivých zařízení je prvním kontaktem se školou, odborníci také doporučují zvláště těm, kteří ještě nejsou zcela rozhodnutí, aby využili dnů otevřených dveří. Zde uvidí na vlastní oči i vybavení a prostory školy a budou moci navštívit i případný internát. Někteří příchozí už předem vědí, jakou školu hledají. „Ráda bych studovala střední školu v Mladé Boleslavi, zajímá mě designérství,“ řekla Vendula Malá.

Michal Basl zatím přesně rozhodnutý není. „Baví mě auta a motorky, takže si vybírám.“ Spolu s rodiči bude pro Michala důležitá i kvalita výuky na škole.

Jednou z firem, které se na burze prezentovaly, je českolipský Protool, který spolupracuje s učilištěm 28. října již řadu let. „Studenti mohou u nás absolvovat i praxi ve třetím ročníku,“ říká Michaela Veselá. Odpovídá i na dotazy příchozích, jak se v jejich firmě uplatní absolventi středních škol: „Mohou pracovat v kvalitě nebo jako mistři,“ říká.

Novinku tu představila i českolipská Euroškola. Všichni studenti výpočetní techniky obdrží net book namísto sešitů. „Abychom studenty motivovali, tak ti, kteří budou mít v prvním pololetí deváté třídy vyznamenání, nemusí platit školné za první půlrok studia,“ uvedla ředitelka Euroškoly Marie Kuncová.

Své služby tu nabízí i RISA Liberec, který informuje o možnostech uplatnění absolventů středních škol. „Na webových stránkách naleznou zájemci informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia i o aktuální situaci na trhu práce,“ uvedla Lucie Šaffová.