Více než stovka motocyklistů obsadila včera a dnes autodrom v Sosnové. V rámci projektu „Učme se přežít" probíhají další dva ze série kurzů pro začínající a méně zkušené motorkáře. Ti se pod dohledem zkušených instruktorů naučí předcházet vzniku nebezpečných situací.

Kurzy zahrnují to nejdůležitější, co je zapotřebí nejvíce procvičovat. Z teoretické části je to technika jízdy, poskytování první pomoci a připomenutí toho nejdůležitějšího z legislativy.

V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu nebo výhybný manévr.

Stačí malá chyba

Instruktoři své žáky seznámí s celou řadou maličkostí a individuálních drobností potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať jde například o skútr, silniční enduro, chopper či sportovní motocykl. „Při řízení motocyklu v provozu platí víc než kdekoliv jinde. To znamená, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky," komentuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Motocyklisté se v Evropské unii podílejí necelými dvěma procenty na celkovém počtu ujetých kilometrů. Na počtu obětí dopravních nehod se však podílejí nemalými 15 procenty.

Zastaralá příprava

V České republice jsou navíc příprava a provádění zkoušek nových motocyklistů beznadějně zastaralé. O to větší důraz je třeba klást na pořádání zdokonalovacích kurzů určených jezdcům v jedné stopě.

Motocykl s dvojím řízením a na něm žák s učitelem. Tradiční pojetí přípravy nových motocyklistů. Podobně probíhá závěrečná řidičská zkouška, jen místo učitele na tandem usedá zkušební komisař. „Zcela paradoxně až teprve po úspěšném získání řidičského oprávnění čeká novopečeného motorkáře první skutečně samostatná jízda v plném silničním provozu. V EU něco nevídaného," dodává dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Na sosnovském autodromu probíhají příprava a řidičské zkoušky nových motocyklistů na odlišné kvalitativní úrovni. Instruktoři je od samého počátku vedou k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání v silničním provozu, neboť velkou část praktické jízdní přípravy odjedou na výcvikovém motocyklu sami. Učitel je doprovází na druhém motocyklu nebo v automobilu. Obdobně probíhá vlastní řidičská zkouška.